Deweloperzy wyhamowali inwestycje w stolicy

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - MPW

Według firmy REAS po 10 kwartałach nieprzerwanego wzrostu liczby mieszkań oferowanych przez firmy deweloperskie, w trzecim kwar tale 2012 r. ta ofer ta po raz pierwszy minimalnie się skurczyła

Katarzyna Kuniewicz, dyrektor działu badań i analiz rynku w Reas, przypomina, że wdrugim kwartale 2012 r. deweloperzy na wyścigi wprowadzali mieszkania do sprzedaży, żeby zdążyć przed obostrzeniami narzucanymi przez ustawę deweloperską. Liczba mieszkań dostępnych wofercie na warszawskim rynku pierwotnym osiągnęła wtedy rekordowy poziom ponad 21 tys. Ale – według Reas – mieszkań zaczyna ubywać. Dlaczego? – Bo wtrzecim kwartale deweloperzy wprowa dzi li do ich sprze da ży o po łowę mniej niż trzy miesiące wcześniej – wyjaś nia Ku niewicz. Na ra zie po daż mieszkań skurczyła się tylko o ok. 2 proc. Reas ocenia, że przy obecnym tempie sprzedaży, żeby wyprzedać wszystkie, potrzeba byłoby prawie dwóch lat.

– Jednak wobec dużej liczby lokali planowanych do oddania, w najbliższych miesiącach wyraźnie wrośnie licz ba go towych nie sprze da nych mieszkań – dodaje analityczka Reas. Wtrzecim kwartale w Warszawie takich gotowych niesprzedanych mieszkań było ok. 4,7 tys., nieznacznie więcej niż kwartał wcześniej.

Przeciętne ceny mieszkań w ofercie, a także ceny sprzedawanych lokali nadal łagodnie spadały. Natomiast bardziej dynamicznie zmniejszyły się ceny lokali wprowadzonych do sprzedaży. WWarszawie wpierwszym kwartale 2009 r. przeciętna cena mieszkania dostępnego na rynku przekraczała 9 tys. zł za m kw., zaś w trzecim kwartale 2012 r. było to już 7649 zł za metr.

WReas wskazują, że oprócz wysokiej podaży nietypowym czynnikiem przyczyniającym się do takiej polityki cenowej było niewątpliwie do sto so wy wa nie po zio mu cen w tań szych inwe stycjach do l i mi - tów w ramach programu „Rodzina na swoim”.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.