Kupić mieszkanie czy je nająć?

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

Dokończenie ze s. 1 ma zarobki na poziomie średniej wstolicy, czyli w sumie ich dochód brutto wynosi ok. 9,6 tys. zł. Dodajmy, że małżonkowie nie mają żadnych oszczędności. Obsługujący ich agent nieruchomości znalazł na rynku wtórnym dwupokojowe mieszkanie opowierzchni 50m kw., zlokalizowane jest na warszawskim Ursynowie wodległości do 10 minut spacerem do metra. Właściciel rozważa dwie możliwości – sprzedaż bądź wynajem. Cena sprzedaży wynosi 450 tys. zł, natomiast miesięczny czynsz został ustalony na poziomie 2 tys. zł.

Jeden z banków zgodził się udzielić kredytu na 30 lat. Jego oprocentowanie wyniesie 6,62 proc. (warunkiem było założenie konta wtym banku). Oznacza to, że miesięczna rata sięgnie niemal 2,9 tys. zł. Przy założeniu, że oprocentowanie się nie zmieni, łączna wartość odsetek – ok. 586,4 tys. zł – przekroczy o 30 proc. wartość samej nieruchomości.

Zaciągając tak poważne zobowiązanie, rodzina zaczyna się zastanawiać, czy jest to dla nich najlepsze rozwiązanie. Zestawili więc koszty związane zarówno zzakupem i kredytowaniem, jak i najmem.

Oczywiście, początkowo koszty związane z zakupem są wyraźnie wyższe. Wpierwszym roku wydatki sięgają 66 tys. zł. W tym okresie najem łącznie z prowizją agencji kosztowałby niespełna 23 tys. zł. I taka sytuacja, gdy koszty związane z posiadaniem mieszkania i utrzymaniem kredytu znacząco przewyższają te związane z najmem, trwałaby do 2028 r. Analitycy redNet Property Group zwracają uwagę, że różnicę wkosztach co kilka lat powiększałyby remonty niezbędne do utrzymania lokalu wstanie niepogorszonym (patrz tabela 1). Zkolei koszty związane z najmem są stałe. Powiększa je jedynie (nieznacznie) prowizja płacona agencji przy zamianie mieszkania co kilka lat. Dopiero po 16 latach koszty kredytu i utrzymania mieszkania będą obciążać budżet domowy wmniejszym stopniu niż najem.

– Taka relacja kosztów nie jest korzystna z punktu widzenia młodej rodziny, która zaczyna życie „na swoim” i jest na początku swojej kariery zawodowej. Obciążenia z tytułu kredytu mogą się okazać za wysokie do udźwignięcia. A potrzeby finansowe związane z utrzymaniem rodziny (wychowanie i edukacja dzieci) wtym okresie są wysokie. Korzystniejsza relacja na rzecz zakupu ma miejsce dopiero po 16 latach – podsumowują Magdalena Zając i Tomasz Kołodziejczyk.

Jednak po 30 latach nasze przykładowe małżeństwo miałoby własne, wpełni spłacone mieszkanie. Pytanie, ile ono będzie wówczas warte? Przyjmijmy pesymistycznie, że wartość nie wzrośnie. Oznaczałoby to, że rodzina dołożyłaby ponad 241,8 tys. zł do mieszkania wartego 450 tys. zł.

Agdyby przez 30 lat mieszkanie najmowała? Analitycy założyli, że zmiana lokum będzie następowała co pięć lat. Gdyby czynsz wynosił 1,8 tys. zł miesięcznie, to łączny koszt najmu sięgnąłby 654 tys. zł (czynsz plus prowizja agencji).

Uwaga! Nasza rodzina mogłaby przecież odkładać na lokacie bankowej nadwyżkę finansową (różnicę pomiędzy wysokością raty kredytu a wysokością czynszu oraz wydatki związane z zakupem mieszkania i uruchomieniem kredytu). Zakładając oprocentowanie lokaty na poziomie 5 proc. (dla uproszczenia obliczeń nadwyżki wpłacane na lokatę raz wroku, kapitalizacja roczna) oszczędności po 30 latach opiewałyby na ok. 862 tys. zł. – Wobec tego różnica pomiędzy kosztami poniesionymi na najem mieszkania a oszczędnościami z tytułu posiadanych nadwyżek finansowych wyniesie 208 tys. zł – wskazują analitycy.

Zakładając, że nadwyżki finansowe będą odkładane na lokacie bankowej, wtym przypadku najem opłaca się bardziej od zakupu za kredyt. Okazuje się bowiem, że koszty związane z obsługą kredytu oraz utrzymaniem nieruchomości przewyższają te poniesione na wynajem lokalu (patrz tabela 2).

– Fakt, po 30 latach gospodarstwo domowe ma nieruchomość z czystą hipoteką. Jednak, nie zakładając zmiany jej wartości, lokata bankowa opiewa na znacznie wyższą kwotę, za którą jest spora szansa nabyć nowe mieszkanie zgodne z obecnymi wymaganiami tej rodziny (mniejsze, większe, wtej czy innej lokalizacji). Poza tym uproszczony model przewiduje wpłatę nadwyżek raz wroku i kapitalizację roczną. Przy częstszych wpłatach i częstszej aktualizacji zyski zlokaty będą wyższe – komentują Magdalena Zając i Tomasz Kołodziejczyk.

A jeśli wzrośnie wartość mieszkania i czynsz?

Kolejny wariant, który przyjęli, zakłada wzrost cen nieruchomości i czynszu o 2 proc. w skali roku. Jak wówczas będzie przedstawiać się sytuacja naszego małżeństwa? Analitycy policzyli, że wprzypadku wzrostu wartości nieruchomości oraz czynszu okres, w którym wydatki związane zobsługą kredytu i utrzymania lokalu przewyższają wydatki na wynajem, jest znacznie krótszy i trwa 10 lat. Jednak w momencie przeprowadzania po 15 latach użytkowania mieszkania generalnego remontu koszty związane z własnością znów wyraźnie rosną.

Jak widać w tabeli 3, koszty związane z kredytem i utrzymaniem mieszkania są niższe niż koszty wynajmu. Wartość nieruchomości (nawet przy założeniu, że cena rynkowa mieszkania 30-letniego będzie niższa o30 proc. niż cena nowych w tym czasie mieszkań) jest wyższa niż wartość lokaty, na której byłyby gromadzone nadwyżki finansowe. Wtym wariancie zakup nieruchomości okazuje się korzystniejszym rozwiązaniem.

Gdy w grę wchodzi zamiana mieszkania na większe

Analizowane małżeństwo zakłada, że wmomencie pojawienia się dzieci dwupokojowe mieszkanie będzie dla nich za małe. Obecnie małżonkowie nie mają wkładu własnego ani zdolności kredytowej na większe mieszkanie w tej lokalizacji, ale liczą na to, że z biegiem czasu ich sytuacja finansowa się poprawi. Wtedy, najpóźniej za 10 lat (kiedy dzieci podrosną i bezsprzecznie będą potrzebowały przynajmniej jednego dodatkowego pokoju), konieczna będzie zamiana dwupokojowego mieszkania na trzypokojowe.

Małżonkowie przyjmują założenie, że drugie mieszkanie będzie również kupione na kredyt. Różnica pomiędzy ceną sprzedaży mieszkania a wartością pozostałego do spłacenia kapitału oraz prowizją za wcześniejszą spłatę oraz opłatami związanymi z zakupem i kredytowaniem nowego mieszkania (wynosząca 45 tys. zł) będzie stanowić wkład własny. Dla uproszczenia obliczeń analitycy redNet Property Group przyjęli, że sprzedaż starego mieszkania i spłata kredytu odbędzie się mniej więcej wtym samym momencie co zakup i zaciągnięcie nowego kredytu. Wprzypadku wynajmu małżonkowie po 10 latach również zamieniają mieszkanie na trzypokojowe, wzwiązku z tym wdalszym okresie wzrastają obciążenia z tytułu czynszu. Jednak w tym rozwiązaniu koszty związane z zakupem mieszkania na kredyt przewyższają te związane z wynajmem aż przez 21 lat.

Przy założeniu wzrostu cen mieszkań i czynszów o 2 proc. w skali roku oraz zamiany mieszkania na większe po 10 latach, relacja kosztów przedstawia się jak w tabeli 4.

Podsumujmy: wmomencie, gdy rodzina wciągu analizowanego okresu będzie chciała zamienić mieszkanie na większe i zakup zarówno pierwszego, jak i drugiego lokalu będzie finansować kredytem, okazuje się, że łączny koszt obciążeń związanych z kredytem i utrzy-

Źródło: redNet Property Group maniem mieszkania jest wyższy niż koszt wynajmu. Dodatkowo wartość posiadanej nieruchomości (z niespłaconym jeszcze kredytem na koniec analizowanego okresu) oraz wzrost wartości pierwszego mieszkania do momentu sprzedaży są również niższe niż wartość lokaty, na którą były wpłacane nadwyżki finansowe z tytułu najmu (vs zakup na kredyt). Wtym wypadku bardziej korzystnym rozwiązaniem okazuje się więc mieszkanie wwynajmowanym lokalu.

Kluczowy czynnik psychologiczny

– Powyższa analiza wskazuje, że odpowiedź na pytanie – co bardziej się opłaca: kupić mieszkanie czy wynająć, nie jest taka oczywista. Przede wszystkim bardzo duże znaczenie ma czynnik psychologiczny związany z potrzebą posiadania własnego mieszkania jako dobra podstawowego, atakże zabezpieczenia na przyszłość – przyznają autorzy analizy.

Zwracają też uwagę, że wpowyższych kalkulacjach (dla celów oszacowania opłacalności ekonomicznej) bardzo istotne jest założenie, że nadwyżki finansowe ztytułu różnicy pomiędzy wysokością raty kredytowej (rata kapitałowa i odsetkowa łącznie) astawką czynszu są gromadzone na lokacie bankowej. Założenie to ma zasadność wtedy, gdy pozostałe koszty *mały remont co pięć lat (koszt 100 zł w przeliczeniu na m kw.), oraz duży remont co 15 lat (400 zł na m kw.)

Źródło: redNet Property Group

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.