Nowy biurowiec na Stegnach

Wpobliżu skrzyżowania ul. Sobieskiego i al. Sikorskiego powstanie kompleks biurowców o powierzchni 30 tys. m kw. Samo skrzyżowanie w przyszłości ma się zamienić w miejski plac, pod którym druga z tych ulic będzie przebiegać w tunelu

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - Michał Wojtczuk

Firma Europlan poinformowała, że ma już prawomocne pozwolenie na budowę kompleksu biurowego Sobieski Business Park. Inwestycja powstanie u zbiegu dwóch ar terii komunikacyjnych: Sobieskiego i Sikor skiego, w miejscu, w którym dziś znajduje się komis i salon samochodowy. Będzie się składać z trzech budynków o łącznej powierzchni biurowej wy no szą cej ok. 30 tys. m kw. Ja ko pierwszy powstanie sześciopiętrowy budynek od strony ul. Mangalia. Zaoferuje ok. 7,9 tys. m kw. powierzchni biurowej. Na parterze zaplanowa no 365 m kw. powierz chni han - dlowej. Biurowiec został zaprojektowany w oparciu o najwyższe standardy budownictwa ekologicznego. Inwestor stara się o uzyskanie certyfikatu BREEAM. Budowę chce rozpocząć niebawem, bo jako przewidywaną datę oddania tego pierwszego budynku do użytku podaje koniec 2014 r.

Europlan jest firmą deweloperską, która od 2005 r. realizuje wWarszawie pro jek ty miesz ka niowe i biu rowe. Wostatnich miesiącach Europlan zakoń czył bu dowę biu rowca Fe niks u zbiegu Siennej i Żelaznej, wktórym swoją siedzibę urządził Bank Ochrony Środowiska.

W 2010 r. warszawski samorząd uchwa l ił plan za gos po da rowa nia obejmujący ten rejon. Wmiejscu zala nych wo dą fun da men tów w pół - noc nym na roż ni ku skrzy żowa nia So bie skie go i Si kor skie go pla ni ści dopuścili budowę 25-metrowego biurowca z częścią handlową. A w południowym, czyli na terenie wspomnianego wcześniej salonu i warszta- tu samochodowego – postawienie 60me trowej biu rowej wie ży. Powsta - nie ona ja ko ko lej ny etap So bie ski Business Park.

Plan przewiduje także, że tranzytowa al. Sikorskiego zostanie scho- wana w przyszłości w tunelu. Ma się on zaczynać ok. 250 m na południe od ul. Sobieskiego, a kończyć za ul. Idzikowskiego, płynnie przechodząc w estakady na wysokości ul. Beethovena. Pozostawiona na powierzchni ul. Sobieskiego wyglądałaby trochę jak Aleje Ujazdowskie na placu Na Rozdrożu. Ma tu powstać starannie zaprojektowana przestrzeń publiczna, chodniki i zieleń. Chodzi o to, by ten od ci nek So bie skie go prze stał przypominać podmiejską wylotówkę, a zaczął wyglądać jak część Traktu Królewskiego, czyli przedłużenie Krakowskiego Przedmieścia i Alej Ujazdowskich.

Nad uszczegółowieniem koncepcji tunelu pracuje biuro planowania i rozwoju Warszawy. Ma powstać przy okazji przebudowy ciągu al. Witosa, al. Sikorskiego i Doliny Służewieckiej. Na tym odcinku planowany jest jeszcze drugi krótki tunel – przy skrzyżowaniu z Nowoursynowską. Na całą inwestycję potrzeba przynajmniej 400500 mln zł.

Niestety, to na razie tylko plany na nieokreśloną przyszłość. Wplanach inwestycyjnych miasta nie zapisano na najbliższe lata żadnych pieniędzy na budowę tunelu czy podniesienie prestiżu ul. Sobieskiego. Stołeczny ratusz zapowiada za to, że jednym z jego priorytetów na najbliższe lata będzie budowa linii tramwajowej wzdłuż Sobieskiego. Władze miasta chcą, by powstała ona z wykorzystaniem pieniędzy zapisanych wunijnym budżecie na lata 2014-2020.

Biurowiec Europlanu nie jest jedyną inwestycją planowaną w tym rejonie. Wsąsiedztwie ul. Mangalia działkę ma firma Satoria, która przymierza się do budowy w tym miejscu centrum konferencyjnego.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.