Nowi w Mokotów Nova

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - MPW

Służewiecki biurowiec Mokotów Nova ma nowego najemcę. Dzięki podpisanej umowie już 90 proc. powierzchni budynku jest wynajęte.

Ok. 1,1 tys. m kw. na pierwszym piętrze biurowca wynajęła firma EmiTel, operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Pol sce. Prze prowa dzi się w lipcu. To kolejny najemca, który w ostatnich tygodniach wybrał ten budynek na swoją siedzibę – w marcu 3,5 tys. m kw. zajęła firma Cogedim.

Mokotów Nova to jeden z największych biurowców na Służewcu. Tworzą go trzy połączone ze sobą budynki biurowe liczące od siedmiu do dwunastu kondygna- cji, które łącznie oferują ok. 40 tys. m kw. biur. Inwe sto rem bu dyn ku jest firma Ghelamco, która przeniosła do niego swoją siedzibę. Od 2012 r. inwestycja jest oficjalnym partnerem programu Komisji Europejskiej pod na zwą „ Gre en Bu i l ding Pro - gram me”, a nie daw no otrzy ma ła również europejski certyf ikat ekologiczny BREEAM na poziomie „very good”.

Wśród najemców Mokotów Nova, poza samym deweloperem – Ghelamco Poland, znajdują się m.in. Hyundai Motor Poland, BMW, Cargill, Medicover, LG Electronics Polska, Reckitt Benckiser, CBG International, Svenska Handelsbanken, Lego Polska.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.