Zbuduj dom energooszczędny

Warto wydać trochę więcej pieniędzy na grubszą warstwę ocieplenia i dobre okna, aby oszczędzać na ogrzewaniu i ciepłej wodzie

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Pierwsza Strona - Marek Wielgo

Trzeba mieć bowiem na uwadze, że w życiu pewne są już nie tylko śmierć i podatki, ale także podwyżki cen energii. Niestety, u nas przeciętny inwestor budujący dom jednorodzinny nie zastanawia się, ile go będzie kosztowało jego utrzymanie. Skąd to wiemy? Z analizy ponad 60 tys. świadectw energetycznych, które ma w swojej bazie firma BuildDesk. Okazuje się, że prawdopodobnie tylko co piąty dom jednorodzinny oddany w tym roku do użytkowania został bardzo dobrze ocieplony (współczynnik przenikania ciepła U poniżej 0,18 W/m2K). Z kolei na energooszczędne okna trójszybowe zdecydował się zaledwie co siódmy inwestor, zaś na mechaniczną wentylację z odzyskiem ciepła – co dwudziesty drugi.

Na szczęście budowa domu energooszczędnego nie wymaga inwestowania wnajdroższe i najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania.

Uwaga! Upowszechnią się one najpewniej za niespełna siedem lat, kiedy – zgodnie zdyrektywą unijną wsprawie charakterystyki energetycznej budynków – wymogiem stanie się niemal samowystarczalność wkwestii energii. Innymi słowy, nowe domy miałyby nie tylko zużywać jej jak najmniej, ale także produkować, np. za pomocą pompy ciepła, kolektora słonecznego czy ogniwa fotowoltaicznego.

„Energooszczędna” działka

Wróćmy jednak do domów energooszczędnych. Zapotrzebowanie na energię potrzebną do ich ogrzania nie powinno przekroczyć 40 kWh na m kw. rocznie. Dla porównania, obecnie standardem jest ok. 165 kWh, co oznacza, że wprzypadku ogrzewania takiego domu gazem rachunek po zakończeniu okresu grzewczego może sięgać nawet 6 tys. zł, wobec 1,5 tys. zł dla domu energooszczędnego. Różnica to 4,5 tys. zł, więc zwykły rozsądek podpowiada, by budować domy oznacznie lepszych parametrach energetycznych niż wymagają tego obecne przepisy.

Na co należy zwrócić uwagę, planując budowę takiego domu? Okazuje się, że ważne jest nawet to, jak jest on usytuowany. Wybierając miejsce pod dom, zazwyczaj kierujemy się lokalizacją działki, dostępem do komunikacji, spokojnym otoczeniem. Tymczasem warto zwrócić uwagę także na inne aspekty. Np. droga od południa i działka oszerokości poniżej 20 metrów utrudnią zaprojektowanie domu. Dlaczego? Bo może się okazać, że taras, salon i sypialnia będą od strony północnej, a garaż od południowej. Projektując rozkład po- koi w ten sposób, pozbawiamy się dostępu do naturalnego światła i ciepła wpomieszczeniach, wktórych spędzamy najwięcej czasu.

Uwaga! Wybierając działkę, warto zatem udać się na miejsce i dokonać wstępnego rozplanowania. Czasami działki atrakcyjne cenowo mogą bowiem oka zać się nie ko rzyst ne pod względem optymalnego i komfortowego rozplanowania położenia domu.

Uwaga na mostki termiczne

Na wysokość rachunków za ciepło duży wpływ ma także wielkość i bryła bu- dynku. Wtym przypadku warto dążyć do zwartej, prostej formy. Każde załamanie ściany czy wnęka to dodatkowe straty ciepła. Prosta bryła budynku ogranicza ponadto powstawanie mostków termicznych. Co to takiego? To niedoskonałości wizolacji lub wkonstrukcji budynku, poprzez które następuje znaczna utrata ciepła. Mostki termiczne najczęściej pojawiają się wościeżach okien i drzwi, wnadprożach, wwieńcach stropu nad piwnicą, na połączeniu płyt balkonowych ze stropem, aprzede wszystkim na styku z gruntem fundamentu i ściany fundamentowej. Jeśli dopuścimy do powstania mostków cieplnych, dom będzie jak sito, i to pomimo grubej warstwy ocieplenia ścian. Mostki cieplne mogą zwiększyć zapotrzebowanie na energię o 50-60 kWh na m kw. rocznie.

Je śli zaś cho dzi o wiel kość do - mu, to stra ty energii są za zwyczaj wprost proporcjonalne do rozmiaru bu dyn ku. W obawie przed wy - sokimi rachunkami za ogrzewanie nie mu si my jed nak od ra zu re zy - gnować z dużego, komfortowego domu. Wystarczy, że powierzchnie pomoc ni cze, jak np. po miesz cze nie gospodarcze, schowek na narzędzia czy kot ł ow nia, bę dą ogrze wa ne w znacznie mniejszym stopniu niż reszta domu lub wręcz nieogrzewane.

Dokończenie na s. 6 Komentarze ekspertów s. 7

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.