Uwłaszczenie dzieli działkowców

Mimo protestów PZD, posłowie PO najpewniej nie zrezygnują z pomysłu uwłaszczenia działkowców

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Pierwsza Strona - Marek Wielgo

Czy Sejm zdąży uchwalić nową Ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych? Przypomnijmy, że powinna wejść ona w życie od 21 stycznia 2014 r., czyli już za niespełna dwa miesiące. W przeciwnym razie z obecnej ustawy zniknie niemal połowa przepisów, które w lipcu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją. Są to przepisy, które przyznają Polskiemu Związkowi Działkowców (PZD) monopol wzarządzaniu ogrodami działkowymi, ale też od jego zgody uzależniają ich likwidację. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że niektóre gminy zechcą skorzystać z możliwości przeznaczenia zajmowanych przez działkowców terenów pod inwe stycje. A tam, gdzie ogrody zostałyby nietknięte, działkowcom groziłby wzrost wydatków związanych z utrzymaniem działek. Zniknąłby bowiem prze pis, któ ry zwal nia PZD, a pośrednio także działkowców, z opłat i podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Uwłaszczenie kością niezgody

Posłowie zdają sobie z tego sprawę. Najpewniej wtym tygodniu wreszcie będzie wiadomo, jaki projekt nowej Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zarekomendują Sejmowi połączone komisje: samorządowa i infrastruktury. Już ponad miesiąc temu przyjęły one niemal w całości sprawozdanie podkomisji, której zadaniem było stworzenie projektu na bazie tzw. obywatelskiego oraz trzech, zupełnie różnych projektów poselskich (PO, Solidarnej Polski i SLD). Dodajmy, że ten pierwszy powstał pod auspicjami PZD, który zebrał ponad 925 tys. podpisów.

Rozstrzygnięcia wymaga właściwie już tylko kwestia uwłaszczenia działkowców na gruntach, których właścicielem lub użyt- kownikiem wieczystym jest PZD. Projekt mówi, że ma on być przekształ co ny w stowa rzysze nie ogrodowe. Posłowie PO i Solidarnej Polski chcą, by działkowcy, którzy złożą stosowny wniosek, uzyskali udział we własności lub w prawie użytkowania wieczystego gruntu zajmowanego przez ogród. I to za darmo! Problem w tym, że przeciwko takiemu rozwiązaniu ostro protestują działacze PZD. Proponowane przez PO uwłaszczenie nazwali „pozornym”.

Znaszych informacji wynika, że PO nie zamierza wycofać się z obietnicy uwłaszczenia działkowców. Prawdopodobnie posłowie zaproponują, by przepisy, które dawałyby działkowcom taką możliwość, weszły w życie np. po rocznym okresie vacatio legis. Chodzi o to, by spór dotyczący wyłącznie tej jednej kwestii nie blokował całej ustawy. Wciągu roku możliwe byłoby uchwalenie odrębnej ustawy, która regulowałaby uwłaszczenie wszystkich działkowców (to postulat PiS, SLD i Twojego Ruchu).

Nie wszyscy działkowcy na swoim

Zarówno PZD, jak i opozycja krytykują bowiem pomysł PO za to, że „obejmie jedynie wybranych działkowców”.

WPZD twierdzą, że związek ma wużytkowaniu wieczystym 63 proc. terenów, na których funkcjonują rodzinne ogrody działkowe. Sęk w tym, że w ta kich miastach jak Warszawa, Kraków czy Katowice uwłaszczenie nie objęłoby nawet 99 proc. działkowców. Np. w sto li cy na 174 ogro dów z nie speł na 31,3 tys. działek tylko jeden ogród z 466 działkami jest w użytkowaniu wieczystym PZD. Oznacza to, że działkowcy z pozostałych 173 warszawskich ogrodów nie mają co li czyć na współ włas ność lub współudział wużytkowaniu wieczystym terenu ogrodu.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.