Miejskie wille na Marymoncie

Przy ul. Lektykarskiej powstanie około 20 willi miejskich. Znajdzie się w nich ponad 170 mieszkań. Inwestor planuje także kolejne inwestycje na Ursynowie i na Woli

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

rejonie miejscowy plan zagospodarowania. Dokładnych cen deweloper jesz cze nie po da je, ale za powia da, że bę dzie to inwe stycja o podwyż - szonym standardzie, z cenami wahającymi się od ok. 8 do ok. 12 tys. zł za m kw.

Jako atut inwestycji Matexi przedstawia projekt osiedla opracowany przez renomowane biuro architektoniczne JEMS. Inwestor zwraca uwagę na duże przeszklenia, którym towarzyszyć będą drewniane elementy na fasadzie budynków. – Projekt adresowany jest do klientów ceniących wysublimowaną architekturę, elegancję i kameralne sąsiedztwo, niechcących jednocześnie rezygnować z bliskości wielkomiejskich udogodnień i aktywnego miejskiego stylu życia.

Inwestycja wyróżnia się ciepłym i przyjaznym charakterem – zachwala inwe stor. Czy zgro ma dze nie aż dwu dzie stu bu dyn ków na dział ce o powierzchni niespełna 18 tys. m kw. nie będzie powodować wrażenia ciasnoty? Być może uda się tego uniknąć dzięki niskiej, trzykondygnacyjnej skali budynków i nieregularnemu ich ustawieniu względem siebie. Inwestor za powia da, że aż po łowę po - wierzchni osiedla zajmą tereny zielone. Obiecuje też wytyczenie w ramach kompleksu „uliczek rekreacyjnych”, które według niego będą kontynuacją okolicznych uliczek wśród willowej zabudowy.

Matexi podkreśla, że osiedle znajdzie się o dziesięć minut marszu od stacji metra Marymont oraz Słodo- wiec i zwraca uwagę na bliskość szkół i przedszkoli, wtym m.in. renomowanego żoliborskiego liceum im. Joachima Lelewela. Wbliskim sąsiedztwie znajduje się także doskonała, nowoczesna baza obiektów sportowych przy ul. Potockiej z aquaparkiem, pełnowymiarowymi boiskami do piłki nożnej oraz kortami tenisowymi. „To unikalne połączenie elegancji Starego Żoliborza z dynamiką szybko rozwijających się Marymontu i Bielan” – przekonuje deweloper.

Matexi niebawem rozpocznie także budowę nowej inwestycji na Ursynowie – będzie to pięciopiętrowy dom przy ul. Romera, w którym powstanie po nad sto miesz kań, w ce nach zaczynających się od ok. 8,5 tys zł za m kw. W dalszych planach firma ma budowę osiedla na ok. 600 mieszkań przy ul. Kolskiej, na działce odkupionej od hiszpańskiego dewelopera Restaura.

Osiedle firmy Matexi przy Lektykarskiej ma się składać z około 20 willi miejskich

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.