Zmiany w Prawie budowlanym – czy na pewno szybciej?

Rząd przygotowuje projekt nowelizacji Prawa budowlanego, który zakłada uproszczenie formalności związanych z budową m.in. domów jednorodzinnych. Jakich zmian mogą spodziewać się przyszli inwestorzy?

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

W dyskusji, której organizatorami była „Gazeta Dom” i Murator Expo, wzięli udział:

Michał Orczyk iMichał Leszczyński zMinisterstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich Marek Poddany oraz mecenas Przemysław Kucharski zCMS Cameron McKenna.

Minęło sześć lat, odkąd premier Donald Tusk obiecał radykalną deregulację budownictwa. Wprawdzie powołana przez rząd komisja kodyfikacyjna prawa budowlanego opracowała założenia całkowicie nowego kodeksu urbanistyczno-budowlanego, ale zanim na ich podstawie powstanie rządowy projekt, a potem uchwali go parlament, upłynie najpewniej jeszcze sporo czasu. Tymczasem już za kilka miesięcy ma wejść w życie nowelizacja obecnego prawa budowlanego...

Przewidywany termin to pierwszy kwartał 2014 r.

Na jakie ułatwienia mogą liczyć inwestorzy?

Przede wszystkim zniesiony miałby być wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę części domów jednorodzinnych. Chodzi obudynki, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granicę działki objętej inwestycją. Wtym przypadku wystarczyłoby zgłosić starostwu planowaną budowę. Do zgłoszenia musiałby być dołączony projekt budowlany. Urząd miałby 30 dni na sprzeciw, także zpowodu uznania, że wtym przypadku konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Natomiast gdyby wtym czasie urzędnicy nie zarea- gowali, oznaczałoby to milczącą zgodę na rozpoczęcie budowy. Inwestor mógłby też zażądać zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia.

Powiedział pan, że inwestycja nie może wykraczać poza obszar działki, czyli nie dotykać w żaden sposób sąsiadów?

Tak. Wtym przypadku jedyną stroną postępowania będzie inwestor.

Tylko że jego sąsiad może mieć inne zdanie. Kto to rozstrzygnie?

Wpierwszej kolejności projektant. To on, kierując się pewnymi zasadami i przepisami, określi wprojekcie budowlanym obszar oddziaływania inwestycji.

Tylko że te przepisy mogą być różnie interpretowane.

Wprzypadku domów jednorodzinnych nie powinno być z tym problemu. Najważniejszy jest przepis mówiący o tym, że odległość między budynkiem a granicą działki sąsiedniej nie powinna być mniejsza niż 4 metry dla ścian bez otworów okiennych. Jeśli ta odległość jest mniejsza, wówczas sąsiad jest automatycznie stroną wpostępowaniu o pozwolenie na budowę.

Zastanawiam się, jaki sens ma przerzucenie na projektanta odpowiedzialności za wyznaczenie obszaru oddziaływania. Przecież ta kwestia będzie weryfikowana przez urzędników, którzy dostaną projekt budowlany. Jeżeli urzędnik zobaczy, że obszar oddziaływania wykracza poza granicę jednej działki, to i tak złoży sprzeciw. Obawiam się, że skutkiem może być wzrost cen projektów.

Przecież inwestor musi wiedzieć, czy jego budowa podlega zgłoszeniu. Wstępne wyznaczenie obszaru oddziaływania przez projektanta będzie dla inwestora podpowiedzią. Aweryfikacja jest nawet potrójna, bo jeżeli sąsiad uzna, że zgłoszenie nie jest zasadne, że jest on stroną wpostępowaniu, będzie mógł powiadomić o tym urząd, domagając się wniesienia sprzeciwu.

Dopowiem, że prawo budowlane zobowiąże inwestora do poinformowania sąsiadów oplanowanej budowie. Inwestor miałby do wyboru dwie możliwości: postawienie na działce tablicy informacyjnej

Co to jest? Nasz Barometr to średnie oprocentowanie kredytów na zakup mieszkania obliczone na podstawie danych z 22 banków najbardziej liczących się na rynku. Wkalkulacjach nie uwzględniamy promocji typu „pierwszy rok taniej”. Przyjmujemy 20-letni okres spłaty kredytu.

Jak czytać tabelę? EXP 150/75 proc. to średnie oprocentowanie kredytu wkwocie 150 tys. zł zaciąganego na zakup nieruchomości wartej 200 tys. zł (relacja kredytu do wartości nieruchomości to 75 proc.). W ten sam sposób należy czytać pozostałe warianty indeksu. zdanymi na temat budowy, albo doręczenie sąsiadom informacji oplanowanej budowie. Wpierwszym przypadku do zgłoszenia musiałby dołączyć stosowne oświadczenie, zaś wdrugim – dowód tego, że spełnił ten obowiązek. Ponadto wkażdym przypadku starostwo powiatowe musiałoby umieścić wciągu trzech dni od wpłynięcia zgłoszenia budowy informację oniej winternecie – na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Gdyby któryś z sąsiadów uznał, że projektowana budowa narusza jego in-

Po co Barometr? Jeśli zaciągasz kredyt mieszkaniowy o parametrach zbliżonych do opisanych wtabeli, możesz sprawdzić, czy twój bank plasuje się powyżej, czy poniżej średniej. Możesz też sprawdzić, jak w ostatnim czasie zmieniło się oprocentowanie kredytów wdwóch najbardziej popularnych walutach, i rozważyć negocjacje z bankiem lub zamianę swojego kredytu na tańszy.

Jakie banki wchodzą w skład Barometru? Alior Bank, Bank BPH, Bank Pocztowy, BGŻ, BNP Paribas, BOŚ, BZ WBK, Citi Handlowy, Credit Agricole, Deutsche teres prawny, wówczas w ciągu 14 dni od publikacji informacji o zgłoszeniu budowy osoba ta mogłaby złożyć wstarostwie pisemny wniosek w tej sprawie, na który urząd musiałby zareagować. Wgrę wchodziłyby dwa rozstrzygnięcia: uznanie racji sąsiada, co będzie się wiązało z wniesieniem sprzeciwu od zgłoszenia; uznanie, że interes prawny sąsiada nie został naruszony, a wówczas ten mógłby zaskarżyć tę decyzję. Bank PBC, Euro Bank, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, Kredyt Bank, mBank, Millennium, MultiBank, Nordea Bank, Pekao, PKO BP, Raiffeisen Polbank.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.