Jak zabezpieczyć budowę na zimę

Zimą prace zwykle ustają, choć dla niektórych ekip może to być czas na prowadzenie prac wykończeniowych wewnątrz domu. Jednak bez względu na zaawansowanie budowy należy zabezpieczyć dom przed deszczem, śniegiem i mrozem

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - Cezary Jankowski,

Przed nadejściem zimy najlepiej doprowadzić budynek do stanu surowego otwar tego, przykrytego dachem, który będzie chronić go przed opadami. Nie powinniśmy natomiast stawiać ścianek działowych na parterze, gdy podłoga spoczywa na gruncie. Nie warto też zakładać żadnych instalacji wewnętrznych, które mogą stać się łatwym łupem złodziei.

Czego nie robić

Jeśli nie ruszyliśmy z budową przed zimą, to na pewno nie jest to dobry moment, by zaczynać wykopy pod fundament. Zrobienie wykopu i pozostawienie go na zimę niewiele przyspieszy prace budowlane, za to może zaszkodzić budowie. Mróz niszczy bowiem struktury gruntu wpoziomie posadowienia, przez co staje się on gorszym podłożem pod fundamenty.

Gdy jednak już zrobiliśmy wykop, koniecznie musimy zabezpieczyć grunt przed niszczącym działaniem mrozu. Dno wykopu – zwłaszcza w miejscach przeznaczonych na fundament – trzeba przykryć matami słomianymi lub płytami styropianu (pamiętajmy jednak, że wczasie długotrwałych i silnych mrozów takie zabezpieczenie może być niewystarczające).

Mróz ułatwia prace ziemne, gdy grunt jest nawodniony. Niska tem- peratura przerywa niekontrolowany napływ wody do wykopu. Dlatego czasami sztucznie zamraża się grunt, aby ułatwić wykonywanie wykopów poniżej poziomu wody gruntowej.

Jak zasłonić otwory

Nie wolno zapomnieć o zasłonięciu wszystkich zewnętrznych otworów budynku, czyli drzwi i okien. W ten sposób chronimy inwestycję nie tylko przed śniegiem, ale również przed nieproszonymi gośćmi. Do tego celu posłużą de- ski, folia lub zwykle cegły, bloczki i pustaki ustawione jeden na drugim.

Wosłonach trzeba zostawić niewielkie szczeliny, które umożliwią wietrzenie wnętrza. Jeżeli natomiast wdomu są już wstawione okna – na zimę należy je zostawić wpozycji rozszczelnionej, co pozwoli na wentylację budynku.

Jak zabezpieczyć dach

Bez względu na to, czy robimy przerwę, czy też decydujemy się na prowa- dzenie prac wykończeniowych wewnątrz domu, przed zimą powinniśmy przykryć jego ściany dachem, który ochroni je przed opadami. Może on być tymczasowy lub docelowy – zależnie od tego, jak bardzo zaawansowane są prace na budowie.

Jeśli nie zdążyliśmy zamontować konstrukcji dachu, powinniśmy prowizorycznie zabezpieczyć strop przed opadami (na przykład deskami i papą albo folią). Takie tymczasowe zadaszenie trzeba ułożyć w taki sposób, aby woda spływała poza obrys wymurowanych ścian.

Jeśli więźba już jest zrobiona, nie warto tracić czasu i pieniędzy na prowizoryczne rozwiązania. Na dachu układamy takie przykrycie, które już na nim zostanie – albo docelowe (np. blacha lub dachówka ułożone na folii wstępnego krycia) lub wstępne – papa na deskowaniu, która po zimie zostanie przykryta ostatecznym materiałem.

Przed ułożeniem na krokwiach deskowania, trzeba rozpiąć na nich folię wysokoparoprzepuszczalną, mocując ją do krokwi kontrłatami. Do nich zamocowane zostaną deski. Rozwiązanie takie jest konieczne, jeśli poddasze będzie wprzyszłości wykorzystywane jako mieszkalne; wten sposób zapewniamy bowiem wentylację pod pokryciem. Więcej o zabezpieczeniu budowy domu przeczytasz w grudniowym numerze miesięcznika „Ładny Dom”.

Bez względu na to, czy robimy przerwę, czy też decydujemy się na prowadzenie prac wykończeniowych wewnątrz domu, przed zimą powinniśmy przykryć jego ściany dachem, który ochroni je przed opadami

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.