Polak to spokojny sąsiad

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - MAWI

Tylko jeden Polak na siedmiu narzeka na zbyt głośne sąsiedztwo. W Niemczech, Grecji czy Rumunii odsetek ten jest dwukrotnie wyższy – wynika z danych Eurostatu, do których dotarł Lion’s Bank.

– W tych krajach obywatele najczę ściej na rze ka ją na ha łas do - chodzący od sąsiadów lub z ulicy – mówi Bartosz Turek z Lion’s Banku. I dodaje, że problem ten jest palący dla aż 26,1 proc. Niemców, 27,1 proc. Ru mu nów i 29,7 proc. Maltańczyków. Na tym tle Polacy z wynikiem na poziomie zaledwie 14,2 proc. wydają się być dość spokojni. Nasz kraj wypada też dobrze na tle całej Unii, gdzie hałas doskwiera co piątemu obywatelowi.

Najbardziej kulturalnymi sąsiadami są natomiast Irlandczycy, Chorwaci, Węgrzy i Norwegowie. Problem zbyt głośnych sąsiadów lub ulicznego hałasu dotyka tam od 9 do 10,8 proc. obywateli.

Bartosz Turek zwraca jednak uwagę, że te kraje łączy wysoki odsetek osób mieszkających w domach, a nie blokach. WIrlandii wdomach mieszka aż 95,6 proc. obywateli, w Chorwacji i Norwegii ok. 80 proc., a na Węgrzech prawie 70 proc. osób. Prawdopodobnie i u nas z tego powodu hałas nie jest nadmiernym problemem. Eurostat podaje, że w domach mieszka ponad połowa Polaków.

W osta t nich la tach prawie we wszystkich krajach problem nadmiernego hałasu maleje. Wnaszym kraju w2007 r. na zbyt głośnie otoczenie narzekało 19,3 proc. obywateli, podczas gdy w 2012 r. odsetek ten stopniał do 14,2 proc. W tym samym czasie średnia dla 27 krajów Unii spadła z 23,1 do 18,9 proc.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.