Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny?

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - MAWI

Jeśli w twoim budżecie domowym pojawią się dodatkowe środki, przeznacz je na nadpłatę kredytu hipotecznego – radzi Expander.

Comiesięczne raty kredytu stanowią zwykle poważne obciążenie dla domowego budżetu. Bywa jednak, że wwyniku awansu zawodowego i podwyżki, niespodziewanego prezentu czy innej przyczyny, wportfelu pojawiają się wolne środki. Przezorni myślą wtedy ooszczędzaniu. Tymczasem, przeznaczając je na nadpłatę kredytu, można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Uwaga! Banki nie są zbyt przychylne ta kim dzia ła niom. W związ ku z tym wprowa dza ją ogra ni cze nia maksymalnej wysokości wcześniejszej spłaty (np. 30 proc. wartości kredytu) lub dodatkowe opłaty związane z nadpłatą.

– Wiele banków przez okres trzechpięciu lat od rozpoczęcia spłaty pobiera prowizję od nadpłaconych środków – przypomina Dorota Binich z Expandera. – Zwykle wynosi ona ok. 2 proc., co sprawia, że opłacalność takich działań się zmniejsza.

Dodatkowo bank może wymagać aneksu do umowy dotyczącego skrócenia okresu spłaty zobowiązania, co również będzie wiązać się z kosztami.

Dorota Binich przyznaje jednak, że część banków dopuszcza częściową bezpłatną spłatę kredytu. Dlatego warto zorientować się, jakie są warunki wcześniejszej spłaty zobowiązania. Jeśli okaże się, że zostaniesz obciążony wysoką prowizją, dobrym rozwiąza niem mo że być wstrzy ma nie się z nadpłatą i skorzystanie z jakiegoś produktu oszczędnościowego wpierwszych latach spłaty kredytu. – Może to być na przykład konto oszczędnościowe, na którym kapitał ten będzie przynosił dodatkowe korzyści, a następnie dokonać jednej wpłaty, pozbawionej zbędnych opłat – radzi ekspertka.

Z nadpłatą nie warto czekać zbyt długo. Jak pokazują wyliczenia, im wcześniej zaczniesz nadpłacać, tym wię ksze osz częd no ści osią gniesz. – Struktura miesięcznych rat zmienia się w cza sie – mó wi Do ro ta Bi nich. I wyjaśnia, że zmniejsza się udział odsetek, a zwiększa część kapitałowa. Pod koniec okresu kredytowania ta pierwsza stanowi już niewielką część raty. Dlatego też nadpłata kredytu np. po 25 latach nie przyniesie prawie żadnych korzyści, bo kapitał, od którego naliczane są odsetki, jest już w tym momencie nieznaczny.

Uwaga! Decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków na wcześniejszą spłatę kredytu należy zawsze skonsultować z bankiem. Jeśli bez żadnej informacji po prostu przelejesz większą sumę na konto, które obsługuje twój kredyt, może się okazać, że pieniądze utkną na rachunku. Bank pobierze je dopiero na poczet kolejnej raty, co w żaden sposób nie wpłynie na twoje zadłużenie.

Zwróć uwagę na dodatkowe opłaty, które mogą wiązać się z taką operacją – chodzi o prowizję od wcześniejszej spłaty oraz dotyczący jej aneks. Zapoznanie się z procedurą powinno być twoim pierwszym krokiem. Unikniesz wówczas problemów i nieporozumień.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.