Z dopłatą od państwa

Chciałbyś kupić mieszkanie za kredyt, ale banki wymagają wkładu własnego, a ty nie masz tylu pieniędzy? Sprawdź, czy dostaniesz je od państwa w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Pierwsza Strona - Marek Wielgo

Zarządzający nim Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) poinformował, że w ciągu ośmiu miesięcy z tej możliwości skorzystało blisko 10,2 tys. kredytobiorców. Przeciętna przyznana im dopłata wyniosła ok. 22,7 tys. zł. Z pewnością wystarczy ona na wkład własny. Aprzypomnijmy, że zgodnie zzaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, bankom wolno sfinansować maksymalnie 95 proc. ceny mieszkania. Wpraktyce to oznacza, że jeśli upatrzyłeś sobie mieszkanie za 300 tys. zł, nie dostaniesz kredytu większego niż 285 tys. zł. Pozostałe 15 tys. zł musisz wyłożyć z własnej kieszeni, albo zrobi to za ciebie rząd. Jednak z góry uprzedzamy, że nie każdy może liczyć na jego hojność.

Dla kogo i na co dopłata

Po pierwsze, jak wskazuje nazwa programu, jego beneficjentami mogą być młodzi. Kryterium „młodości” przyjęto, jak w czasach PRL przy przyjmowaniu do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, 35 lat. Jeśli jesteś starszy, to mimo iż nie dorobiłeś się jeszcze własnego M, możesz liczyć wyłącznie na siebie.

Uwaga! Okredyt zdopłatą możesz ubiegać się do końca roku kalendarzowego, wktórym ukończysz 35 lat. Ponadto wprzypadku małżeństwa, wystarczy, że jedno z małżonków nie przekroczyło 35. roku życia.

Po drugie, dopłatą są objęte tylko nowe mieszkania i domy kupione zwykorzystaniem kredytu (na co najmniej połowę ceny zakupu). Tak więc, jeśli spółdzielnie i deweloperzy nie budują ich w twojej miejscowości, albo wolisz kupić używane, bo jest dużo tańsze od nowego, nie dostaniesz kredytowego wsparcia.

Po trzecie, cena i powierzchnia mieszkania lub domu nie mogą przekraczać ustawowego limitu. Otym pierwszym dowiesz się za chwilę. Jeśli zaś chodzi o powierzchnię, to wprzypadku mieszkania nie może ona przekroczyć 75 m kw., zaś domu – 100 m kw. Rodziny zco najmniej trójką dzieci mają możliwość kupienia mieszkania lub domu większego o10m kw.

Po czwarte, kupowane mieszkanie lub dom jest pierwszym własnym lokum. Innymi słowy, z programu jest wyłączony każdy, kto już je ma (choćby skromną kawalerkę), ale chce poprawić swoje warunki mieszkaniowe.

Uwaga! Jeśli masz mieszkanie lokatorskie (np. wynajmowane od gminy, zakładu pracy, spółdzielcze o statusie lokatorskim), musiałbyś zobowiązać się wumowie kredytowej, że wciągu sześciu miesięcy od uzyskania własnego M oddasz klucze właścicielowi.

No, ale mamy też i dobrą wiadomość: nie ma znaczenia, czy jesteś tzw. singlem, czy założyłeś rodzinę. Musisz jednak wiedzieć, że od twojego statusu wtym względzie zależy wysokość dopłaty.

Wysokość dopłaty

Najmniej dostają single i rodziny bezdzietne. Mogą one liczyć na dopłatę wwysokości 10 proc. ceny mieszkania. Jeśli zaś rodzina lub nawet osoba samotna ma potomstwo, rządowe dofinansowa nie wy no si 15 proc. Jest jeszcze dodatkowa pięcioprocen towa do pła ta, ale jest ona adresowana do rodzin, w których w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania przyjdzie na świat trzecie bądź kolejne dziecko.

Uwaga! Dopłata jest limitowana ceną imetrażem – maksymalnie to 10-15 proc. równowartości 50m kw., liczonej według wskaźnika, który określają wojewodowie osobno dla danego województwa, miasta wojewódzkiego oraz dla gmin znim sąsiadujących. Aktualne wskaźniki znajdziesz na stronie internetowej BGK (http://bgk.com.pl/Informacja-kwartalna-o-wysokości-średniego-wskaźnika-przeliczeniowego-kosztu-odtworzenia-1m2-powierzchni-użytkowej-budynkówmieszkalnych).

Najwyższy wskaźnik kosztów obowiązuje w Warszawie – 5569,91 zł za m kw. Rodzina bezdzietna lub singiel, którzy kupią tu 45-metrowe mieszkanie, dostaną więc nieco ponad 25 tys. zł (10 proc. od iloczynu 45m kw. i 5569,91zł za m kw.), zaś rodzina lub osoba samotna zpotomstwem – niespełna 37,6 tys. zł (15 proc. od iloczynu 45m kw. i 5569,91 zł za m kw.).

Gdyby zaś mieszkanie miało 50m kw. lub więcej (ale poniżej normy powierzchniowej, októrej za chwilę), dopłata wyniesie odpowiednio: ok. 27,8 tys. i ok. 41,8 tys. zł.

Uwaga! Jeśli uda ci się kupić mieszkanie tańsze, niż wynosi wskaźnik wojewody, to dopłatę dostaniesz do ceny mieszkania wynikającej z tego limitu. Co to oznacza w praktyce?

Przykład. Załóżmy, że wskaźnik wynosi 5 tys. zł za m kw. Jednak bezdzietnemu małżeństwu uda się kupić 50-metrowe lokum po 4 tys. zł za metr. Wtym wypadku realna dopłata wyniesie nie 10 proc., ale 12,5 proc. ceny mieszkania. Taki system dopłat ma promować kupowanie mieszkań wjak najniższej cenie.

Rząd chce dać więcej

Jeśli masz dwoje lub więcej dzieci, to opłaca ci się wstrzymać zzaciągnięciem kredytu. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uznało, że wielodzietne rodziny rzadko mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania za kredyt. Resort postanowił więc zwiększyć dopłatę, aby wzmocnić „prorodzinne oddziaływanie programu”. Przygotowane wministerstwie poprawki do ustawy o „MdM” zakładają, że małżeństwa i osoby z dwójką dzieci miałyby otrzymać dopłatę wwysokości 20 proc. ceny mieszkania, zaś posiadanie większej liczby potomstwa byłoby premiowane 25-procentową dopłatą.

Mało tego, wprojekcie noweli, który trafił do konsultacji, resort proponuje dodatkowo zwiększenie z 50 do 65 m kw. powierzchni mieszkania, od której liczona byłaby dopłata dla rodzin wychowujących co najmniej trójkę dzieci.

Co proponowane przez MIiR zmiany dałyby takim rodzinom wpraktyce? Obecnie, kupując wWarszawie nowe, 75-metrowe mieszkanie spełniające kryterium cenowe programu, taka rodzina dostanie od państwa niespełna 41,8 tys. zł (15 proc. od iloczynu 50 m kw. i ceny 5569,91 zł za metr). Jeśli nowe zasady zaczną obowiązywać, dopłata wzrosłaby wtym przypadku do ponad 90,5 tys. zł (25 proc. od iloczynu 65 m kw. i ceny 5569,91 zł za metr). Wielodzietna rodzina zyskałaby więc przeszło 48,7 tys. zł!

Gdzie najkorzystniejszy kredyt?

Obecnie o kredyt z dopłatą można się starać w12 bankach, które zawarły stosowną umowę zBGK. Porównanie ofert utrudnia fakt, że uzależniają one wysokość marży, która jest stała przez cały okres spłaty kredytu, nie tylko od wysokości wkładu własnego, ale też od tego, czy wykupisz ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, założysz wdanym banku konto osobiste lub weźmiesz kartę kredytową. Takie powiązanie kilku usług bankowych, zwane cross-sellingiem, to już norma.

Firma Expander zrobiła dla nas wyliczenia, które pokazują, jaki wposzczególnych bankach jest łączny koszt kredytu wokresie pierwszych pięciu lat spłaty. Wgrę wchodzi suma naliczonych wtym czasie odsetek i prowizji oraz obowiązkowych przy danej marży ubezpieczeń, np. na życie czy od utraty pracy. Expander nie wziął natomiast pod uwagę np. opłat za prowadzenie konta i karty kredytowej, bo takich opłat często można uniknąć. Wwyliczeniu kosztu kredytu Expander pominął również ubezpieczenie pomostowe do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości oraz od ognia. Wpierwszym przypadku czas opłacania polisy może być bardzo różny, zaś wdrugim – klienci zwykle mają możliwość decydowania o wyborze polisy. Okazuje się, że najlepsze warunki oferuje młodym BZ WBK, który do programu dołączył dopiero pod koniec lipca.

Uwaga! Wspomnieliśmy wcześniej, że dzięki rządowemu dofinansowaniu masz zapewniony wkład do kredytu. Ale jest jeszcze druga korzyść – ponieważ pożyczysz mniej, oszczędzisz na odsetkach. Ile? Załóżmy, że swoje pierwsze nowe mieszkanie za 300 tys. zł wWarszawie kupuje małżeństwo zdzieckiem. Zwłasnych oszczędności małżonkowie mogą sfinansować 5 proc. ceny. Według Expandera najtańszy kredyt zaoferuje im obecnie Alior Bank. Mimo to koszt wokresie pierwszych pięciu lat spłaty byłby wyższy niż dla kredytu wtej samej wysokości, ale zaciągniętego wramach „MdM”. Wspomnieliśmy, że dzięki dopłacie do kredytu nasza przykładowa rodzina będzie mogła pożyczyć mniej ook. 41,8 tys. zł. W efekcie przez cały okres spłaty (25 lat) dodatkowo zaoszczędzi na odsetkach lekko licząc ponad 35 tys. zł.

Miasto miastu nierówne

Informując o warunkach, które trzeba spełnić, żeby dostać dopłatę, wspomnieliśmy olimicie cenowym. Jest to wskaźnik wojewody dla danego województwa, miasta wojewódzkiego i gmin z nim sąsiadujących powiększony o10 proc. (patrz tabela). Np. wWarszawie dopłatą są objęte nowe mieszkania lub domy, których cena nie przekracza 6126,9 zł za m kw. Z kolei w Poznaniu ten limit wynosi 5907 zł, Krakowie – 5013,8 zł, a we Wrocławiu – 4983,5zł za metr. Tymczasem średnie ceny mieszkań oferowanych przez deweloperów są wniektórych miastach dużo wyższe. Skąd bierze się ten rozziew? Według Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD) wojewodowie uwzględniają wswoich analizach dane GUS. Te zaś nie uwzględniają m.in. VAT-u, choć nowe mieszkania są obciążone 8-proc. stawką tego podatku. Jeśli doliczyć też inne czynniki, których jest co najmniej kilka (np. koszty finansowania), to – jak twierdzą wPZFD – zafałszowanie danych sięga 20 proc. kosztów samej budowy. Mimo to Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wyklucza podwyższenie wskaźnika ceny m kw. Twierdzi, że efektem tego byłyby podwyżki cen. Chodzi zaś oto, aby rządowy program wpływał na ich obniżenie.

Co ważne, w resorcie zdają sobie sprawę, że sposób ustalania limitu ceny budzi kontrowersje. „Gazeta Dom” wielokrotnie zwracała uwagę, że nie sposób wyjaśnić, dlaczego wKrakowie jest on dużo niższy niż wPoznaniu. Wefekcie w tym drugim mieście na dopłatę kwalifikuje się spora pula mieszkań oferowanych obecnie przez firmy deweloperskie, zaś wpierwszym znalezienie takiego mieszkania może wręcz graniczyć z cudem. Ministerstwo liczy, że te- go typu dysproporcje uda się z czasem zniwelować. Wtym celu resort przygotowuje specjalne wytyczne dla wojewodów, którymi będą się musieli kierować przy obliczaniu wskaźników ceny.

Uwaga na pułapki

Powinieneś też wiedzieć, że jeśli sięgniesz po kredyt z dopłatą, nie będziesz mógł przez pięć lat sprzedać, wynająć lub nawet użyczyć kupionego zań mieszkania, np. jeśli wyjedziesz do pracy do innego miasta.

Uwaga! Wtakich sytuacjach nie musiałbyś zwracać całej dopłaty, a jedynie proporcjonalną część. Wustawie jest mowa o „iloczynie kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu pięciu lat i liczby 60”.

Jeśli zataisz np. wynajęcie mieszkania, a sprawa się wyda, konsekwencje będą boleśniejsze, bo dojdą odsetki ustawowe (13 proc. w skali roku).

Zwrot VAT zlikwidowany, ale...

Chociaż ustawa o„MdM” zlikwidowała od tego roku zwrot części VAT za materiały budowlane, to ztej możliwości jeszcze przez pięć lat mogą korzystać inwestorzy budujący tzw. systemem gospodarczym domy opowierzchni do 100m kw. (110m kw. wprzypadku gospodarstw domowych z co najmniej trójką dzieci). Fiskus zwraca różnicę między stawką 23 i 8 proc. VAT, ale tylko za te materiały, które po 1 maja 2004 r. zostały obłożone wyższą stawką tego podatku. Chodzi m.in. o okna, drzwi, tapety, cegły, dachówki, cement, wapno, gips, wełnę mineralną, płytki ceramiczne. Wprzypadku budowy domu można obecnie zaoszczędzić maksymalnie ok. 33,9 tys. zł.

Uwaga! Zwrot VAT w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” obejmie wyłącznie tych, którzy spełnią wszystkie jego warunki. Bank koszt kredytu* BZ WBK 67 412 zł Bank Pekao 70 087 zł Alior Bank 71 229 zł Deutsche Bank 72 176 zł BGŻ 72 552 zł Euro Bank 74 180 zł Millennium 76 580 zł PKO Bank Polski 77 470 zł BOŚ 84 268 zł Getin Noble Bank 97 633 zł marża 1,69% 1,89% 2,20% 1,79% 1,95% 1,76% 2,09% 2,28% 2,00% 2,97% oproc. 4,29% 4,57% 4,87% 4,46% 4,55% 4,44% 4,68% 4,86% 4,74% 5,67% * dotyczy pierwszych pięciu lat spłaty kredytu na kwotę 300 tys. zł na 25 lat Źródło: Expander

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.