Banki nie ufają deweloperom

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - MAWI

W ostatnim roku stopniała liczba deweloperów korzystających z kredytów.

Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD) już po raz dziewiąty ogłosił ranking 21 banków, z których usług korzysta ponad 100 członków tej organizacji. Przedsiębiorcy skarżą się, że nie jest łatwo uzyskać kredyt na realizację inwestycji mieszkaniowej. Wefekcie sięgnęło po niego tylko osiem na dziesięć firm. Dodajmy, że w ubiegłym roku co dwudziesta nie posiłkowała się kredytem. Dyrektor generalny PZFD Konrad Płochocki przyznaje, że w tej sytuacji przedsiębiorcy są zmuszeni korzystać w większym stopniu z innych źródeł finansowania: emitują obligacje i akcje na giełdzie, albo pożyczają pieniądze od udziałowców.

Ab so lut nym li de rem pod względem liczby udzielonych deweloperom kredytów jest wciąż PKO BP. WPZFD podkreślają, że bank ten zwię kszył swój udział w ryn ku z 27 do 30 proc. Z ko lei bankiem, który najczęściej odpra- wiał deweloperów z kwitkiem, okazał się bank BZ WBK.

Aktóre banki deweloperzy oceniają najlepiej? Nie chodzi tu wyłącznie o cenę kredytu, ale także m.in. o szybkość wpodejmowaniu decyzji kredytowych czy współpracę z kredytobiorcami w trakcie inwestycji. Na podstawie 20 pytań, które zadali im autorzy ankiety, wyszło na to, że bankiem najbardziej przyjaznym deweloperom jest Getin Noble Bank, który uzyskał łącznie 132 punkty na 178. Na podium znalazły się też mBank i Alior Bank.

Kupującym mieszkania o kredyt jest łatwiej, choć – jak twierdzą Aleksandra Łukasiewicz i Jarosław Sadowski z firmy Expander Advisors – moce przerobowe niektórych banków nie są dopasowane do atrakcyjności oferty. Dlatego kredytobiorcy powinni brać pod uwagę nie tylko cenę kredytu, ale także czas oczekiwania na decyzję kredytową, a także jej przewidywalność. Według tych analityków najkorzystniej wypadają pod tym względem ING Bank Śląski, Pekao SA, Euro Bank, Deutsche Bank Polska i Alior Bank.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.