Zmiana mieszkania – jakie są powody?

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - MAWI

Blisko co trzeci klient poszukujący mieszkania ma już własny dach nad głową, ale chce go zamienić na inny. Dlaczego?

Z badania portalu nieruchomości Domy.pl wynika, że przeważa chęć zamieszkania w lokalu o większym me- trażu. Często potrzeba uzyskania dodat kowe go po ko ju jest zwią za na z przyjściem na świat dziecka. Nierzadko jednak jest to także wybór lokalu w innej, uchodzącej za bardziej prestiżową, dzielnicy. Zdarza się też, że klienci szukają mieszkania bliżej swoich rodziców, bo ci wymagają pomocy lub opieki, albo przeciw nie – to ro dzi ce ( lub ro dzic) chcą sprze dać do tych cza sowe mieszkanie po to, by zamieszkać bliżej swojego dorosłego już dziecka (dzieci).

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.