Nie przegap zebrania wspólnoty

Jak co roku przypominamy, że przełom pierwszego i drugiego kwartału to sezon rocznych zebrań członków wspólnot mieszkaniowych. To na takim zebraniu zapadają najważniejsze decyzje

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Pierwsza Strona - Marek Wielgo

Musisz bowiem wiedzieć, że wspomniane zebranie członków wspólnoty jest najważniejszym organem sprawującym w niej władzę. To ono podejmuje uchwały – wtym plan gospodarczy, od którego zależy wysokość comiesięcznych zaliczek na poczet utrzymania nieruchomości. Ponadto na zebraniu wybierany jest zarząd i przyjmowane lub odrzucane jego sprawozdanie.

W uprosz cze niu moż na powie - dzieć, że zebranie to swoista rada nadzorcza, władza ustawodawcza, która kontroluje władzę wykonawczą, czyli zarząd. Ten jest drugim organem wspólnoty, który w niej rządzi na co dzień. Zarząd zajmuje się bieżącą administracją, rozliczeniami i wykonywaniem postanowień zebrania członków wspólnoty. Dlatego ta kwestia jest absolutnie kluczowa.

I jeszcze jedno. Wspólnotę mieszkaniową tworzą wszyscy właściciele lokali wchodzących w skład określonej nieruchomości. Do tego nie są potrzebne ani decyzje administracji publicznej, ani umowy cywilne. Wspólnota powstaje bowiem z mocy prawa w momencie, w którym jeden z lokali w budynku zostaje wyodrębniony, np. kiedy gmina lub deweloper sprzeda pierwsze z mieszkań znajdujących się w bloku.

Jaki zarząd wybrać?

Wpraktyce wwiększości wspólnot ich członkowie wybierają na zebraniu spośród siebie tzw. zarząd właścicielski. Do codziennych spraw związanych z administrowaniem wynajmowana jest zaś np. wyspecjalizowana firma zarządcza. Zdarza się też jednak, że wspólnota (a najczęściej deweloper wwybudowanym przez siebie budynku) powierza zarząd takiej firmie. Wtedy mamy do czynienia z tzw. zarządem powierzonym. Różnica jest kolosalna. Wprzypadku powierzenia zarządu firmie pełni ona niejako podwójną rolę – jest organem wspólnoty, a równocześnie wykonuje obowiązki administratora. Właścicielom, którzy nie mają zielonego pojęcia o zarządzaniu nieruchomością albo najzwyczajniej nie mają na to czasu, ta opcja może wydać się wygodniejsza. Jednak zarząd właścicielski jest opcją zdecydowanie bezpieczniejszą, bo odpada ryzyko związane z brakiem lojalności ze strony firmy, która będzie raczej pilnowała interesu dewelopera, aby wprzyszłości uzyskać od niego kolejne zlecenia. Uwaga! Jeśli zamierzasz kupić nowe mieszkanie od dewelopera, zwróć uwagę na zapisy dotyczące zarządzania nieruchomością wspólną wpodsuwanej ci umowie. Uczula na to również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Warszawskie Miasteczko Wilanów. W każdym z tych budynków wspólnota mieszkaniowa powstała z chwilą, gdy deweloper sprzedał pierwsze mieszkanie

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.