Najładniejsze budynki z cegły wybudowane od 2013 r.

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - MAWI

W tegorocznej polskiej edycji konkursu architektonicznego Brick Award jurorzy wybrali najładniejsze ceramiczne obiekty, które będą reprezentowały nasz kraj w jego międzynarodowej odsłonie.

– Wszystkie te obiekty są przykładem na to, że ceramika jest materiałem ponadczasowym i świetnie sprawdza się zarówno wbudownictwie jednorodzinnym, wielorodzinnym, jak i na dużych obiektach użytku publicznego – mówi Klaudia Głowacka z firmy Wienerberger, która jest pomysłodawcą i organizatorem konkursu. Wyboru najlepszych – spośród blisko 70 zgłoszonych do niego obiektów i projektów – dokonało siedmioosobowe jury pod przewodnictwem prof. Ewy Kuryłowicz.

Według jurorów na nagrodę główną, a równocześnie na pierwsze miejsce wkategorii dom wielorodzinny zasłużył budynek mieszkalno-usługowy, który powstał wKoszalinie. Autorem projektu jest pracownia HS99. Jurorzy podkreślają „urzekającą elegancję i prostotę” tego budynku. Zwracają także uwagę na „doskonałe wykorzystanie charakteru działki, jej ograniczenia przekuwając watuty”. Zdaniem jury, pomimo kameralnego charakteru, obiekt „może stać się architektoniczną wizytówką miasta”.

Wkategorii dom jednorodzinny zwyciężył dom wJózefowie, projektu Hayakawa/Kowalczyk. Jury wuzasadnieniu swojego wyboru podkreśliło, że zwarta, masywna bryła domu, zbudowana na planie nieregularnego sześcioboku, tworzy obiekt precyzyjnie zdefiniowany, ustawiony na leśnej parceli pośród sosen. Ponadto budynek jest niezwykle powściągliwy i skromny.

Wkategorii budynek użyteczności publicznej najwyższe uznanie ju- ry uzyska ła wroc ławska Ogól no - kształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego, projektu Maćków Pracownia Projektowa. Nagrodę przyznano za wzorowe kształtowanie bryły nowego obiektu z za- chowaniem skali charakterystycznej dla ul. Piłsudskiego, jednej z reprezentacyjnych ulic Wrocławia. Jury doceniło decyzję projektantów, którzy zastosowali biały klinkier, co sprawiło, że „gmach zyskuje na tle sąsiadów uni- kalny charakter oraz wysunięcie okien przed lico ścian, co niweluje masywność elewacji, nadając lekkość i swego rodzaju rzeźbiarskość”.

Nagrodę w kategorii projekt bez realizacji – projekty przygotowane przez studentów kierunków architektonicznych, przyznano dla opraco wa nia kon kur so we go Brick to He aven stu den tek: Ju sty ny Le bie - dzik, Mar ty ny Dziur skiej i Ka ro li - ny Krupy.

Dom w Józefowie zwycieżył w kategorii dom jednorodzinny

Zwycięski projekt studentek architektur y

Wrocławska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, zwycięzca w kategorii budynek użyteczności publicznej

Ten budynek mieszkalno-usługowy zwyciężył w tegorocznej polskiej edycji konkursu architektonicznego Brick Award

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.