Co sprawdzić wtrakcie budowy?

Budując dom trudno uniknąć pomyłek. Ich następstwa mogą być niekiedy bardzo kosztowne. Warto więc dołożyć starań, by takich niespodzianek było jak najmniej

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - Jarosław Hoffmann*

Dobrze, jeśli prace są kontrolowane na bieżąco. Na budowie nie ma etapów łatwiejszych i trudniejszych – błędy można popełnić na każdym. Może to wynikać z braku właściwego przepływu informacji, dlatego wykonawcy powinni każdą wątpliwość zgłaszać kierownikowi budowy i inwestorowi. Powinni też na bieżąco informować kierownika ostanie budowy i planowanych robotach. Nie da się uniknąć błędów, jeśli brakuje dobrej komunikacji oraz wsytuacji, gdy kierownik istnieje głównie na papierze, ana budowie zjawia się sporadycznie. Podstawą jest także dobrze wykonany projekt. Pamiętajmy, że niektóre potknięcia inwestorów i wykonawców mają podwójnie przykre następstwa – nie tylko zwiększają koszty (płacimy drugi raz za wykonaną już pracę), ale także powodują kłopoty urzędowe.

Wytyczenie budynku

Błędy można popełnić jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Mogą one polegać na złym wytyczeniu budynku, czyli na przesunięciu jego obrysu względem granic posesji, źle wytyczonych osiach, a nawet na obróceniu budynku względem stron świata. Dlatego niezbędne jest sprawdzenie po wykonaniu pomiarów przez uprawnionego geodetę wytyczenia osi budynku, jasne określenie, co zostało przez geodetę wytyczone i czy jest to zrozumiałe przez wykonawcę. Przesunięcie budynku albo samych ścian czy też zmiana wymiarów oznacza dla inwestora duże problemy. Będzie mu- siał ponownie złożyć dokumentację budowlaną wurzędzie lub urząd nie wyda pozwolenia na użytkowanie domu, jeśli nie spełnia on wymogów, wynikających z planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Ściany fundamentowe

Zanim zacznie się murować ściany fundamentowe, na wierzchu ław trzeba ułożyć izolację przeciwwilgociową (hydroizolację). Przy murowaniu ścian z bloczków betonowych należy uważać, by zaprawa została nałożona na wszystkie spoiny pionowe i poziome. Nie powinno być żadnych prześwitów. Gotowe mury fundamentowe trzeba zabezpieczyć za pomocą pionowej izolacji przeciwwilgociowej. Typ izolacji dobiera się do warunków gruntowych i wodnych panujących wdanym miejscu. Trzeba również dopilnować, aby materiał użyty do hydroizolacji mógł stykać się ze styropianem lub polistyrenem ekstrudowanym, którymi ociepla się fundament. Nie może to być jednak tylko warstwa podkładowa pod właściwą izolację przeciwwilgociową. Jeśli stosuje się papy i folie, miejsca ich styku powinny mieć właściwy zakład (ok. 20cm), zapewniający ciągłość i skuteczność izolacji. Zgięcia papy powinny być wyoblone – inaczej będą pękać. Ściany fundamentowe powinny też być od zewnątrz ocieplone. Najczęściej popełnianym błędem jest zastosowanie zwykłego styropianu zamiast odmiany przeznaczonej specjalnie do fundamentów lub polistyrenu ekstrudowanego. Zwykły styropian pod wpływem wilgoci z gruntu nasiąknie wodą i straci swoje właściwości termoizolacyjne.

Wykonanie stropu

Najpopularniejsze obecnie są stropy gęstożebrowe oraz żelbetowe. Obydwa wymagają przed zabetonowaniem skontrolowania przez kierownika budowy szalunków i podpór montażowych, ułożenia zbrojenia (zwłaszcza wmiejscu oparcia schodów), grubości otuliny, parametrów mieszanki betonowej, a wstropach gęstożebrowych – dodatkowo jakości belek i pustaków stropowych oraz usytuowania żeber rozdzielczych pod każdą ścianą działową.

Wtrakcie zalewania stropu sprawdza się, czy wykonawca zawibrowuje mieszankę i czy wylał odpowiednią warstwę betonu. Później ważna jest właściwa jego pielęgnacja.

Warstwy dachu

Pokrycie powinno uwzględniać wykonanie wszystkich warstw, które gwarantują poprawne funkcjonowanie dachu. Każda z nich ma inne zadanie. Wstępne krycie zapewnia wodo- i wiatroszczelność, ajednocześnie umożliwia przenikanie pary wodnej na zewnątrz, izolacja termiczna – zapobiega ucieczce ciepła, a paroizolacja – wnikaniu pary wodnej przez izolację cieplną i jej zawilgoceniu. Oczywiście ważne jest dopracowanie detali dachu, by skutecznie odprowadzana była woda z połaci, bez zawilgocenia niższych części budynku. Istotne przy tym jest właściwe wykonanie wszystkich obróbek blacharskich (okapu, koszy, kalenicy, naroży), orynnowania i rur spustowych. * JAROSŁAW HOFFMANN jest inspektorem nadzoru inwestorskiego

Ściany fundamentowe z izolacją pionową z emulsji bitumicznej, która zabezpiecza je przed wilgocią

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.