Na pograniczu Włoch i Ochoty

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - MI CHAŁ WOJTCZUK

Okolice ul. Instalatorów to poprzemysłowe rejony, które dziś są zagłębiem inwestycji mieszkaniowych we Włochach. Powstają tu już domy osiedla Ogrody Ochota (w budowanym obecnie drugim etapie osiedla do połowy 2016 r. powstanie 208 mieszkań w cenach od 7,5 do 8 tys. zł za m kw.) oraz inwestycji Nowy Raków (obecnie powsta je oko ło ćwierć tysią ca mieszkań w cenach od 6,5 do ok. 7,3 tys zł za m kw.; mają być gotowe w połowie 2016 i w połowie 2017 r.). Teraz zaczyna się budowa kolejnej inwestycji: Active City firmy Longbridge. Pięciopiętrowy dom powstanie przy ul. In sta la to rów 5. Bu dy nek ma mieć kształt litery „C”, z wewnętrznym dziedzińcem, który zostanie obsadzony zielenią.

Na zwę inwe stor tłu ma czy tym, że według niego osiedle to doskonał a ofer ta dla osób ak tyw nych, bo „w po bli żu” znaj du j e się j e dy ny w War szawie ca ło rocz ny stok na - rciar ski oraz te re ny re kre a cyj ne w parku Szczęśliwickim. Ta bliskość jest względna: park co prawda w linii prostej oddalony jest o niespełna pół kilometra, ale po drodze jest linia kolejowa bez kładek, więc żeby dostać się do parku, trzeba pokonać dystans czterokrotnie dłuższy przez ul. Grójecką.

Klienci zainteresowani inwestycją Longbridge muszą brać pod uwagę sąsiedztwo dwóch wymienionych wcześniej inwestycji i to, że ich mieszkańcy również będą dojeżdżać przez ul. Instalatorów, która może się korkować.

WActiv City znajdzie się 128 mieszkań od kawalerek do trzypokojowych o metrażach od 30 do 75 m kw. Inwestor chwali się, że w przedsprzedaży rozeszło się już około 40 mieszkań. Ceny lokali zaczynają się od ok. 6,5 tys. zł za m kw., część z nich kwalifikuje się do dopłat z programu MdM. Inwestycja zostanie oddana do użytku na wiosnę 2017 r.

Przy ul. Instalatorów, w pobliżu linii kolejowej rozdzielającej Włochy i Ochotę, powstanie pięciopiętrowy dom. Inwestor chwali się, że sporo mieszkań rozeszło się w przedsprzedaży, jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.