POTRZEBNE SĄ PIENIĄDZE

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

Przeznaczenia, które miałyby budować mieszkania „pod klucz”, i to poniżej 3 tys. zł za m kw. Jakoś trudno mi uwierzyć wefektywność ekonomiczną takich spółek. Bez problemu mogę sobie natomiast wyobrazić, że znajdą w nich zatrudnienie głównie „fachowcy” z nadania politycznego, którzy potrafią zadbać głównie o swój interes.

Poza tym, po co tworzyć kolejny program, skoro już są. Od listopada Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), spółki komunalne i spółdzielnie mogą ubiegać się w Banku Gospodarstwa Krajowe go ( BGK) o pre fe ren cyj ny kredyt na budowę tanich czynszówek. Jego oprocentowanie wynosi zaledwie ok. 1,7 proc., bo marżę banku sfinansuje budżet państwa. Od PiS zależy więc teraz, z jakim rozmachem ten program będzie realizowany. Plan poprzedniego rządu nie jest ambitny. Rozłożył on program na 10 lat. W tym czasie BGK ma pożyczyć na budowę czynszówek 4,5 mld zł. Założono, że uda się wybudować co najmniej 30 tys. miesz kań na wy na jem. Problem w tym, że już teraz potrzeby są przeszło trzy razy większe. Bank jest w stanie zwiększać akcję kredytową, o ile w budżecie znajdą się pieniądze na dopłaty. Obecna ustawa zakłada, że przez 10 lat pochłoną one maksymalnie ok. 752 mln zł. Liczę więc, że obecny rząd przezna czy na ten pro - gram więcej pieniędzy.

Podobnie jak na program budownictwa dla najuboższych. Celem tego programu zapoczątkowanego w 2006 r., czyli jeszcze za czasów poprzednich rządów PiS, miało być stworzenie w ciągu ośmiu lat nawet 100 tys. lokali oraz 20 tys. miejsc w noclegowniach lub domach dla bezdomnych. Niestety, kolejne rządy pomagały głównie kupującym mieszkania. Dawniej mogli oni skorzystać z ulg podatkowych, a ostatnio np. z dopłaty do kredytu w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”, na który wtegorocznym budżecie jest zarezerwowanych 715 mln zł. Tymczasem na program wsparcia budownictwa socjalnego zostało przeznaczonych 120 mln zł. Do tej pory powstało więc zaledwie ok. 11 tys. miesz kań oraz prawie 800 miejsc noclegowych.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.