Mieszkania wśród priorytetów rządu

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - MA REK WIELGO, PAP

– Chodzi obudowę tanich mieszkań na działkach, które za symboliczną opłatę odstąpi państwo i różne przynależące do niego instytucje – wyjaśniła pani premier. Podkreśliła, że program nie obciąży budżetu państwa, bo banki miałyby udzielać kredytów na ten cel. Lokatorzy spłacaliby je wczynszu, stając się wten sposób właścicielami mieszkań.

Beata Szydło zapewniała, że program ma być „silnym impulsem proinwestycyjnym” oraz „ważnym elementem przedsięwzięć prorodzinnych, mających znaczenie dla zwiększenia liczby miejsc pracy”.

Budownictwo wróciło do nazwy ministerstwa

Zarządzanie gospodarką mają usprawnić zmiany organizacyjne w rządzie. Nie będzie już resortu-molocha, jakim było do tej pory Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, które odpowiadało za wykorzystanie pieniędzy z funduszy europejskich, politykę rozwoju kra- ju, współpracę międzynarodową i programy pomocowe, transport, budownictwo i mieszkalnictwo oraz gospodarkę morską.

– Centralnym miejscem nowego mechanizmu kierowania będzie Ministerstwo Rozwoju, którego głównym zadaniem będzie przeprowadzenie naszego wielkiego planu inwestycyjnego – mówiła wexposé pani premier. I wyjaśniła, że przejmie też ono część kompetencji resortu gospodarki (z wyjątkiem energetyki i górnictwa, za które będzie odpowiadało Ministerstwo Energetyki) oraz likwidowanego resortu skarbu. Inne nowe ministerstwo zajmie się gospodarką morską. Odchudzonemu resortowi infrastruktury, który wnazwie będzie też miał słowo „budownictwo”, przypadnie więc już tylko sfera inwestycji infrastrukturalnych (autostrady i drogi ekspresowe), mieszkalnictwo oraz transport kolejowy i lotniczy.

Ministrem polityk, który jest również fachowcem

Dodajmy, że ministrem infrastruktury i bu dow nic twa zo stał An drzej Adamczyk. – Po wielokroć mówiłem, że prio ry te ta mi jest bu dow nic two mieszkaniowe, inwestycje kolejowe, kodyfikacja procedur związanych z rea li za cją inwe stycji bu dowla nych – stwierdził minister Adamczyk wrozmowie z Pol ską Agen cją Pra sową (PAP), tuż po odebraniu nominacji.

Adamczyk ma 56 lat. Jest bliskim współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego. Od 2005 r. jest posłem PiS. Wmijającej kadencji był wiceprzewodniczącym komisji infrastruktury.

Wcześniej pochodzący spod krakowskich Krzeszowic Adamczyk był samorządowcem; radnym powiatu krakowskiego, gdzie przez dwie kadencje przewodniczył komisji infrastruktury. Z wykształcenia jest ekonomistą (specjalizacja: rachunkowość i finanse wzarządzaniu – analiza finansowa przedsiębiorstw).

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ma przygotować program budowy mieszkań dla przeciętnie i mniej niż przeciętnie zarabiających obywateli – zapowiedziała w exposé premier Beata Szydło

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.