Rosną osiedla w Ursusie

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

o powierzchniach od 32 do 102 m kw., głównie dwu- i trzypokojowych. Ceny zaczynają się od 5 960 zł brutto za m kw. Budynki obu etapów będzie łączył podziemny parking, który pomie ści 359 sa mo cho dów. Bu dowa pierwszego etapu ma się zakończyć pod koniec 2016 r., a drugiego – w połowie 2017 roku.

To do pie ro po czą tek inwe stycji w tym rejonie Ursusa. Do CPD należy kilkadziesiąt hektarów po dawnej fabryce traktorów. Firma planuje tu budowę kompleksu osiedli nawet na 25 tys. mieszkańców. Unidevelopment jest pierwszym partnerem, kolejnych CPD jeszcze nie przedstawiło.

Ale winnym rejonie dawnej fabryki już trwa budowa drugiego osiedla o nazwie Stacja Nowy Ursus. Firma Ro byg bu du je je przy ul. Po sag 7 Panien, tuż obok zakładu Energetyki Ursus. Na pięciohektarowej działce powstanie tysiąc mieszkań. Wpierwszym etapie, który będzie gotowy wpołowie 2017 r., powstaje siedmiopiętro- wy budynek od strony ul. Posag 7 Panien oraz niższy, czteropiętrowy budynek ustawiony prostopadle, zamknięty wewnątrz kwartału, który wprzyszłości utworzą kolejne planowane siedmiopiętrowe domy. Łącznie będzie w nich 136 mieszkań o metrażach od 28,1 do 77,7 m kw. Ich ceny zaczynają się od 5,7 tys. zł za m kw.

Klienci Robyga oraz CPD i Unidevelopment muszą brać pod uwagę, że miasto na pofabrycznym terenie dopiero powstaje. Co prawda CPD oddała ponad trzy hektary gruntu potrzebnego pod budowę ulic, podpisała też z ratuszem umowę, na mocy której odda nieodpłatnie grunt pod obiekty oświatowe. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy na terenie dawnej fabryki powstaną pierwsze publiczne szkoły i przedszkola, także nowe ulice pozostają jak dotąd teoretycznymi zapisami planu zagospodarowania.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.