Jak chronieni są kupujący mieszkania

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Pierwsza Strona -

Na szczęście, to ryzyko można zminimalizować, dzięki obowiązującej od czterech lat ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwanej ustawą deweloperską.

Oczywiście najbezpieczniej jest kupić już istniejące mieszkanie, które ma założoną księgę wieczystą. Wystarczy zajrzeć do niej, najlepiej tuż przed sfi na li zowa niem trans akcji, aby się upewnić, czy sprzedający jest właścicielem tej nieruchomości oraz czy jest ona „czysta”, czyli np. nieobciążona długami.

Uwaga! Większym zagrożeniem niż np. niezapłacone rachunki może być hipoteka, powszechnie stosowana przez banki jako zabezpieczenie dla kredytu lub pożyczki. Oczywiście nie na le ży z gó ry od rzu cać ofer ty mieszkania tylko dlatego, że sprzeda ją cy wziął na nie kie dyś kre dyt. Transakcję da się przeprowadzić bezpiecz nie i nawet nie jest to zbyt nio skomplikowane. Trzeba się jednak liczyć z tym, że z powo du pro ce dur bankowych jej f inalizowanie może zająć kilka tygodni.

Musisz wiedzieć, że księgę wieczystą można przejrzeć nie wychodząc z domu. Od ponad pięciu lat działa internetowa przeglądarka ksiąg wieczystych. Trzeba tylko znać jej numer. Instrukcja obsługi znajduje się m.in. na stro nie in ter ne towej Mi ni ster stwa Sprawiedliwości (ekw.ms.gov.pl).

Gotowe mieszkania można kupić nie tylko na rynku wtórnym. Oferują je również deweloperzy. Kupując gotowe mieszkanie upewnij się, kiedy możesz zawrzeć umowę notarialną. Niestety, zdarza się, że budynki przez wiele miesięcy stoją gotowe, ale deweloper nie ma zezwolenia na ich użytkowanie. Wtedy lepiej poczekać, aż sprawa się wyjaśni.

Niestety, kupując w tym roku używane lub nowe, ale już gotowe mieszka nie za kre dyt, nie uzyskasz bud - żetowej dopłaty, która – w zależności od miasta i wielkości gospodarstwa domowego – wynosi od ok. 16 tys. do ponad 112,6 tys. zł. Sęk w tym, że w marcu skończyły się pieniądze w tegorocznej puli na dopłaty. Wtej sy tu a cji, je śli ko muś za le ży na do - płacie, bo np. nie ma wystarczająco dużych oszczędności na wkład własny, mu si zna leźć miesz ka nie z ter - minem oddania do użytku w następnych latach.

Uwaga! Pula pieniędzy na przyszły rok – 746 mln zł – jest już wykorzystana w ponad 12 proc.

Tymczasem w tym roku można ją uszczuplić tylko o połowę. Jeśli ten próg zostanie przekroczony, a może się tak stać w drugiej połowie roku, to przyjmowanie wniosków na przyszły również zostanie wstrzymane. Dopiero od stycznia 2017 r. ponownie będzie można wnioskować o dopłaty z drugiej połowy tej puli.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.