Cementownie w Polsce zagrożone

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

nych szans dla kon ku rowa nia z producentami rosyjskimi i białoruskimi”. Dodajmy, że wnaszym kraju działa 13 cementowni zlokalizowanych na terenie siedmiu województw: lubelskiego, łódzkiego, kujawskopomorskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Właściciele tych zakładów (HeidelbergCement, Lafarge, CRH, Cemex, Dyckerhoff, Polen Cement, Miebach, Cementownia Kraków Nowa Huta oraz Mapei) w ciągu ostatnich 20 lat zainwestowali wich modernizację prawie 10 mld zł. Są on jed ny mi z naj nowo cześ niej - szych w Europie.

Oczywiście koncerny zachodnie inwestowały w naszym kraju, licząc na boom budowlany. Moce produkcyjne zakładów szacowane są na ok. 22 mln ton cementu. Tymczasem – według szacunków SPC – w ubiegłym roku sprzedano go w kraju 15,4 mln ton, czyli o 2 proc. więcej niż rok wcześniej. Analitycy liczą, że wzwiązku z realizacją inwestycji infrastrukturalnych, które wspiera UE wramach nowego budżetu na lata 2014-2023, sprzedaż cementu będzie rosła w tempie 4-5 proc. rocznie. W 2017 r. ma wynieść 16,5 mln ton.

WSPC podkreślają, że dzięki bran ży ce men towej roz wi ja się przede wszystkim Polska lokalna. Cementownie zlokalizowane są zwykle wsąsiedztwie złóż kamienia wapiennego, które znajdują się w małych miejscowościach.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.