Ukraińcy chcą u nas mieszkać

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

Wgłębi kraju nie są one wymagane. O zawieranych transakcjach z udziałem cudzoziemców notariusze muszą jednak powiadamiać MSWiA, które prowadzi w tym celu specjalne rejestry. Wynika z nich, że w 2015 r. cudzoziemcy (osoby prywatne i spółki) kupili 3754 mieszkań, czyli o ponad 17 proc. więcej niż rok wcześniej. Oczywiście nie ma mowy o wykupie polskich mieszkań. Firmy deweloperskie i spółdzielnie oddały ich w ubiegłym roku do użytku 64,5 tys.

MSWiA po da je, że np. w rę ce Ukraińców trafiło 627 mieszkań o łącznej powierzchni ok. 35,4 tys. m kw. I z każdym rokiem kupują oni więcej. Kiedy 10 lat temu przystępowaliśmy do UE, kupili u nas mieszkania o łącznej powierz chni ok. 3,4 tys. m kw. Wubiegłym roku dziesięć razy więcej. Wśród cudzoziemców kupujących u nas mieszkania jest też coraz więcej Białorusinów i Rosjan. Łącznie na si wschod ni są sie dzi ku pi li wubiegłym roku 914 lokali, a ich łączna powierzchnia wynosi 52,7 tys. m kw. Przeciętne mieszkanie ma więc niespełna 58 m kw., więc wśród nabywców raczej nie ma miliarderów traktujących nasz rynek jako bezpieczną przystań dla kapitału. Nie wiadomo, czy dana nacja ma ulubione miasta, ale cudzoziemcy kupują mieszkania głównie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku, a więc tam, gdzie najłatwiej jest o pracę. Gdyby przyjąć, że średnia cena metra kwadratowego wynosi 6 tys. zł, to oznaczałoby, że w ubiegłym roku nasi wschodni sąsiedzi wydali na miesz- kania w naszym kraju łącznie ponad 316 mln zł.

Wśród kupujących u nas mieszkania cudzoziemców coraz mniej jest za to Brytyjczyków (teraz na trzecim miejscu) i Irlandczyków, którzy bardzo chętnie inwestowali w nie w drugiej połowie poprzedniej dekady. W2007 r. Brytyjczycy stali się właścicielami przeszło 33,7 tys. m kw. mieszkań, Irlandczycy – blisko 20,7 tys. m kw. W ubiegłym roku ci pierwsi nabyli mieszkania o powierzchni ok. 15,2 tys. m kw., a drudzy – 2,4 tys. m kw. Dodajmy, że największa powierzchnia – ok. 36,1 tys. m kw. – a więc i największe wydatki przypadły na nabywców z Niemiec.

Te dane nie w pełni oddają skalę transakcji, bo z powodu niefrasobliwości niektórych notariuszy do rejestru wpływały też takie, które były zawar te nawet kil ka lat te mu. Z ko lei część tegorocznych zostanie odnotowana w raporcie za 2016 r. Jednak ten problem występuje od lat. MSWiA zapowiada karanie notariuszy. Na naszym rynku nieruchomości jednymi z bardziej aktywnych graczy są spółki z Holandii, Luksemburga i Cypru. Można się domyślać, że zarejestrowali je tam m.in. polscy przedsiębiorcy, żeby płacić niższe podatki. Zraportu MSWiA wynika, że przynajmniej część zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy wraca do naszego kraju. Np. spółki holenderskie kupiły lokale użytkowe (przeznaczone na sklepy, usługi czy biura, ale także całe centra handlowe) o łącznej powierzchni przeszło 272,4 tys. m kw., spółki z Luksemburga – ok. 120,2 tys. m kw., a cypryjskie – ok. 114 tys. m kw.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.