Powstają tanie czynszówki

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

zakup zwykłych mieszkań czynszowych, nie muszą już o taką samą ich liczbę powiększać swojego zasobu lokali socjalnych. Od 2007 r. bank dof inansował 1076 przedsięwzięć o łącznej wartości ponad 2,1 mld zł, przy czym dotacje przekroczyły 660 mln zł. Dzięki nim powstało ok. 12 tys. mieszkań i ponad 900 miejsc noclegowych, a kolejne ok. 3,8 tys. lokali i miejsc jest w budowie.

WBGK dowiedzieliśmy się, że oddana została właśnie do użytkowania czynszówka z 26 mieszkaniami wStepnicy. To już czwarta inwestycja zrealizowana przez tę gminę. Dzięki budżetowemu wsparciu, którego łączna wartość wynosi ok. 2,4 mln zł, powstało 40 lokali socjalnych dla osób najbardziej potrzebujących.

Wkwietniu klucze do mieszkań dostało również 70 rodzin wZielonej Górze. To inwestycja miejscowego Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które na połowę tych lokali o charakterze socjalnym dostało blisko 2,5 mln zł dotacji. Drugą połowę mieszkań sfinansowało miasto.

Pierwsze mieszkania socjalne ze wsparciem BGK powstały również wStarachowicach. Powstała tam czynszówka z 34 lo ka la mi so cjal ny mi, w tym dwa z myślą o osobach niepełnosprawnych. Koszt przedsięwzięcia szacuje się na ok. 1,9 mln zł. BGK dopłacił 570 tys. zł. Władze Starachowic planują budowę kolejnego budynku socjalnego, w którym będzie ok. 100 mieszkań. O dofinansowanie miasto wystąpi w jesiennej edycji programu we wrześniu.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.