Węgrzy kupili polską sieć biur nieruchomości Metrohouse

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

europejskich. – Stawiamy sobie trzy podstawowe cele: intensywny rozwój sieci franczyzowej, zwiększanie przychodów placówek oraz rozbudowę struktur doradców kredytowych działających pod marką Metrofinance – zadeklarował Guy Dymschiz.

Poinformował, że Duna House działa od 1998 r. Holding zarządza dwiema markami agencji nieruchomości (Duna House i SMART Real Estate). Obecnie posiada łącznie 149 oddziałów na terenie Węgier, z siecią współpracuje 84 partnerów franczyzowych oraz 1400 agentów nieruchomości. Oprócz usług pośrednictwa spółka oferuje także pośrednictwo kredytowe, produkty inwestycyjne oraz usługi, takie jak wyceny nieruchomości czy certyfikaty energetyczne.

Od 2010 r. spół ka dzia ł a też w Czechach. W 2015 r. grupa Duna House osiągnęła zysk netto w wysokości ok. 13,5 mln zł, przy skonsolidowa nych przycho dach wiel ko ści 43 mln zł.

Z kolei Metrohouse Franchise ma 80 oddziałów na terenie całej Polski, a sieć skupia 65 partnerów franczyzowych. Marcin Jańczuk z Metrohouse Franchise informuje, że z siecią współ pra cu je po nad 600 agen tów nieruchomości. Co roku spółka obsługuje transakcje kilkunastu tysięcy klientów. Istotną częścią działalności Metrohouse jest pośrednictwo kredytowe realizowane przez doradców działających pod marką Metrofinance. W tym roku mija 10 lat działalności firmy.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.