Jaki podatek od nieruchomości obciążonej kredytem?

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

pomina, że darowizny między osobami niespokrewnionymi, które są zaliczane do III grupy podatkowej, są objęte najwyższym podatkiem. Poza tym dom był obciążony kredytem hipotecznym. Został on zaciągnięty przez zmarłą, ale wnioskujący poręczył kredyt i obecnie go spłaca. Marek Siudaj dodaje, że szacunkowa wartość domu wynosiła 350 tys. zł i mniej więcej taka była wartość rat pozostających do spłaty, zaś hipoteka kaucyjna, którą objęty był dom, wynosiła 377 tys. zł. Podatnik chciał więc wiedzieć, jak należy wyliczyć wartość nieruchomości, awefekcie też wartość darowizn, jaką zamierzają mu przekazać krewni zmarłej.

Izba Skarbowa wKatowicach winterpretacji z 10 maja stwierdziła, że wartość nieruchomości jest równa jej wycenie rynkowej pomniejszonej o ciążące na niej długi. Mówi o tym art. 7 ust. 1 Ustawy o podatku od spadków i darowizn. Za długi ciążące na nieruchomości uważa się wszelkie pieniężne roszczenia cywilnoprawne związane z przedmiotem nabycia. – Takim długiem jest oczywiście wpis do hipoteki – przyznaje Marek Siudaj. – I to ta kwota wpisana do hipoteki nieruchomości jest kluczowa dla wyliczenia ogólnej wartości darowizny.

Ka towic ka Iz ba Skar bowa stwierdziła, że „dla kwestii ustalenia podstawy opodatkowania nie ma znaczenia, jaka kwota kredytu pozostała do spłacenia. Istotna jest kwota hipoteki, którą została obciążona opisana we wniosku nieruchomość”. Skoro więc wprzedmiotowej sprawie wartość wpisu whipotece przewyższa wycenę nieruchomości, to oznacza, że wartość odziedziczonych udziałów, a następnie przekazanych w darowiźnie dla celów podatkowych będzie wynosić 0 zł. Urzędnicy zastrzegli, że wdanym wypadku przekazanie darowizn od krewnych zmarłej partnerki będzie objęte obowiązkiem podatkowym. Tyle że nie powstanie zobowiązanie podatkowe. – Tłumacząc na prostszy język, wysokość zobowiązania podatkowego będzie równa 0 zł – mówi Marek Siudaj.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.