Rząd wesprze oszczędzających

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

Przypomnijmy, że w przeszłości, a dokładnie w 1997 r. Sejm – wbrew ówczesnemu rządowi – uchwalił ustawę o kasach budowlanych, wzorowanych na niemieckich bausparkassen, wktórych zachętą do oszczędzania miała być premia z budżetu państwa. Powstały nawet cztery polsko-niemieckie kasy, ale kolejne rządy uniemożliwi ły im roz po czę cie dzia łal no ści, a w2002 r. Sejm uchylił ustawę. Powodem była obawa, że budżet nie podoła wydatkom związanym z wypłatą premii.

Poza tym, w tym czasie działały trzy konkurencyjne kasy mieszkaniowe, wktórych oszczędzający na mieszkanie premiowani byli ulgą podatkową. Również ich żywot był krótki, bo kiedy zlikwidowano ulgi, skończył się dopływ nowych klientów.

Od kilku lat Związek Banków Polskich (ZBP) przekonuje do tworzenia kas oszczędnościowo-budowlanych z budżetową premią dla oszczędzających, ale żaden z rządów nie dopuszczał takiej możliwości. W 2013 r. Sejm wrzucił do kosza projekt ustawy autorstwa SLD.

Co może wtej sytuacji zaproponować rząd Beaty Szydło? Z naszych informacji wynika, że będą to prawdopodobnie „rachunki dedykowane”, na które budżet wpłaci premię oszczędzającym. I do tego, tylko takim o średnich i niższych dochodach. Może to oznaczać, że Polacy będą mogli oszczędzać wjuż istniejących bankach, które przystąpią do rządowego programu, albo takim bankiem będzie państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dodajmy, że wiceminister budownictwa i infrastruktury Kazimierz Smoliński zastrzegał wpublicznych wypowiedziach, że wysokość premii będzie uzależniona od możliwości budżetowych. Wynika z tego, że w grę wchodzi co najwyżej kilkaset złotych rocznie. Np. wproponowanych przez ZBP kasach zachętą do oszczędzania miałaby być premia wwysokości do 900zł rocznie (15-procentową dopłatą byłyby premiowane oszczędności do 6 tys. zł).

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa deklaruje, że głównym celem polityki mieszkaniowej rządu będzie pomoc w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych przez gospodarstwa domowe o przeciętnych i niskich dochodach. „Dla takich rodzin stworzone powinny być warunki wynajmu mieszkań – w tym w ramach tzw. dochodzenia do własności – w których czynsz byłby na poziomie gwarantującym dostępność finansową” – informuje ministerstwo.

Co to jest? Nasz Barometr to średnie oprocentowanie kredytów na za kup miesz ka nia oraz średnia dostępna kwota kredytu. Wartości obliczono na podstawie danych z 22 banków. W kalkulacjach oprocentowania przyjęto, że klient skorzysta z oferowanych przez bank produktów dodatkowych (np. ubezpieczenia na życie), jeśli łączny koszt kredytu za okres 5 lat wy jdzie dzię ki te mu niższy niż bez ich zakupu. Oferta nie może jedynie być związana z koniecznością skorzystania z produktu inwestycyjnego czy ubezpieczeniowo-inwestycyjnego.

Co to jest mar ża? Mar ża to część oprocentowania. Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest sumą dwóch elementów – stóp pro cen towych w na szym kra ju (stawki WIBOR) i marży ustalonej przez bank. Stopy procentowe zmieniają się w okresie spłaty, a marża jest stała. Bank może jednak zmieniać marże oferowanych kredytów, więc osoby, które zaciągnęły kredyty w różnym czasie, mogą mieć inne oprocentowanie.

Czym jest program „Mieszkanie dla młodych”? Jest to program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Osoby, które spełnią jego warunki, otrzymają dopłatę w wysokości 10 proc., 15 proc. lub nawet 20 proc. wartości kupowanego mieszkania lub domu.

Po co Barometr? Jeśli zaciągasz kredyt mieszkaniowy o parametrach zbliżonych do opisanych w tabeli, możesz sprawdzić, czy twój bank plasuje się powyżej, czy poniżej średniej. Możesz też sprawdzić, jak w ostatnim czasie zmieniło się oprocentowanie kredytów, i rozważyć negocjacje z bankiem lub zamianę swojego kredytu na tańszy. Jakie banki wchodzą w skład Barometru?

Alior Bank, Bank BPH, Bank Pekao, Bank Pocztowy, BGŻ BNP PARIBAS, Bank Ochrony Środowiska, BPS, BZ WBK, Citi Handlowy, Credit Agricole, Deutsche Bank, Euro Bank, Getin Bank, ING Bank Śląski, mBank, Millennium, PKO Bank Polski, Raiffeisen Polbank.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.