Już wkrótce „Dom Marzeń” będzie w stanie surowym zamkniętym

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

wód musi być oddzielnie zabezpieczony na wypadek zwarcia lub przeciążenia. Instalację warto robić z zapasem, układając pod tynkiem dodat kowe rur ki, do któ rych bę dzie można kiedyś wciągnąć przewody. Pozostawienie ścian w surowym stanie – nawet gdy są starannie i równo wymurowane – nie ozdobi wnętrza. Lep sze go spo so bu niż uło że nie na nich tynku nie ma. Najlepiej jeśli nakłada się go maszynowo. Dlatego do wykończenia ścian wybrano twardy tynk gipsowy. Uzyskane powierzchnie są białe, gładkie i gotowe do malowania, a co najważniejsze – odporne na uszkodzenia mechaniczne. Gips poma ga re gu lować wil got ność w po - mieszczeniach i tworzy zdrowy mikroklimat.

Przypomnijmy, że program można oglądać w soboty o 20. Wielki finał na ży wo od bę dzie się 31 sierp - nia. Widzowie spośród dwóch finałowych par wy bio rą jed ną, któ ra zwycię ży i otrzy ma klu cze do do - mu.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.