Polskie domy i mieszkania są małe i przeludnione

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

nawet w najlepszych pod tym względem powiatach Polski (na Górnym Śląsku i Podlasiu) ledwie nieco ponad połowa ludności żyje w mieszkaniach, w których na jedną osobę przypada co najmniej jedna izba. Po drugiej stronie mamy Małopolskę oraz Polskę centralną (okolice Radomia i Kielc). Wpowiecie limanowskim czy nowosądeckim aż 25 proc. miesz kań ców ży je w domach, w których na jeden pokój przypadają co najmniej dwie osoby. Wdodatku spora część polskich mieszkań ma bardzo niski standard. Trzeba jednak przyznać, że w ciągu poprzednich dwóch dekad odnotowaliśmy postęp w tej kwestii. Uschyłku PRL wsubstandardowych warunkach, czyli bez wygód typu łazienka czy centralne ogrzewanie, mieszkało ok. 12,7 mln Polaków. Zajmowali oni 3,5 mln mieszkań, czyli co trzecie wówczas istniejące. Ostatni spis powszechny z 2011 r. wykazał, że z tym problemem boryka się już „tylko” 5,3 mln osób zajmujących ok. 1,3 mln mieszkań (niespełna 11 proc. wszystkich). GUS podaje, że w2011 r. w 97 proc. wszystkich mieszkań w naszym kraju była bieżąca woda. Z toaletami sytuacja wygląda trochę gorzej – są w ok. 94 proc. mieszkań.

Na po prawę stan dardu ogó łu mieszkań wpływa to, że przybywa ciągle nowych mieszkań (w tym coraz więcej domów jednorodzinnych).

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.