Sprawdź, jakich materiałów nie należy kupować

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

tami. Dodajmy, że zastosowanie materiałów budowlanych, które nie spełniają deklarowanych właściwości użytkowych, grozi wzrostem kosztów budowy lub eksploatacji.

Do tej pory opublikowane zostały wyniki badań tylko 17 wyrobów, ale z każdym miesiącem będzie ich coraz wię cej. GUNB wy jaś nia, że za nim upubliczni wynik badań, musi mieć 100-proc. pewność, że nie zostaną zakwestionowane, także z przyczyn proceduralnych. Warto zaglądać na tę stronę, żeby dowiedzieć się, czego nie należy kupować lub – wręcz przeciwnie – które wyroby przeszły pozytywną weryfikację instytutu badawczego. Wśród tych pierwszych, na razie, najwięcej jest płyt styropianowych. A to najpewniej dlatego, że nadzór budowlany bada je najczęściej. Wubiegłym roku zbadał 105 próbek i aż 88 z nich miało zaniżone parametry. Jednak obowiązujące do końca ubiegłego roku prawo zabraniało ujawniania ich nazw.

Okazuje się, że także wwiększości próbek płyt styropianowych badanych wtym roku stwierdzono niezgodność ich właściwości użytkowych, np. współczynnika przewodzenia ciepła, z tymi, które zadeklarował producent.

– Proszę pamiętać, że chodzi o konkretny wyrób danego producenta. Nie należy więc wysnuwać wniosku, że również pozostałe są złe – mówi szef Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa Ryszard Kowalski. Przyznaje on jednak, że jeśli firma pojawia się w zestawieniu GUNB częściej, lepiej nie kupować jej wyrobów.

Dla planujących budowę lub remont źródłem informacji o felernych wyrobach budowlanych jest także strona tego Związku, który opublikował listę ponad 300 wymienionych z nazwy wyrobów i ich producentów. To te, któ- re nadzór budowlany badał wpoprzednich latach, ale nie mógł podać wyników. Ryszard Kowalski zdobył je w trybie dostępu do informacji publicznej. Oczywiście większość ujawnionych wyrobów nie spełnia deklarowanych właściwości użytkowych. Pytanie, co ma zrobić inwestor, który już kupił taki wyrób, np. styropian, ale jeszcze go nie użył – czy może go zwrócić do sklepu (hurtowni) i zażądać zwrotu pieniędzy lub wymiany na inny? – Proszę o kontakt z GUNB. Ten urząd prowadzi badania na podstawie własnych przepisów. Może ma kompetencje do tego, aby w decyzji na ka zać np. od ku pie nie pro duk tu – radzą w biurze prasowym UOKiK, któremu zadaliśmy to pytanie. Pełniący obowiązki szefa GUNB Jacek Szer przyzna je, że wo jewódz ki in - spektor nadzoru budowlanego, który stwierdzi nieprawidłowości, może nakazać producentowi odkupienie felernej partii. Sęk w tym, że nie zawsze możliwe jest zidentyfikowanie kupujących. Po drugie, po opublikowaniu badań toczy się postępowanie, więc do wydania decyzji mija trochę czasu. – Jest to dla nas nowa sytuacja. Będziemy musieli zastanowić się z UOKiK, jak rozwiązać ten problem – deklaruje Szer. Dodajmy, że wprzypadku stwierdzenia nieprawidłowości, nadzór budowlany obciąża producenta kosztami badań. Ponadto może mu nakazać wycofanie z rynku lub zniszczenie zakwestionowanych wyrobów. I to wszystkich obecnych na rynku, w sklepach i hurtowniach, a nie – jak w poprzednich latach – jedynie felernej partii. Sęk w tym, że GUNB nie publikuje wyników postępowań, bo ustawa nie dała mu takiej możliwości. – Więc nie wiemy, jaką decyzję podjął wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Ale spróbujemy wyegzekwować tego typu informacje wtrybie dostępu do informacji publicznej – zapewnia Kowalski. Tymczasem radzi kierować się zdrowym rozsądkiem. Według niego, czasem nie warto kruszyć kopii, np. jeśli rozbieżność między rzeczywistymi i deklarowanymi przez producenta parametrami danego wyrobu jest niewielka. A jeśli jest duża? Kowalski przypuszcza, że sklep lub hurtownia uzna taką reklamację.

Sprawa się mocno komplikuje, gdy dany wyrób został już wykorzystany do budowy lub remontu. Np. jeśli dom został ocieplony kiepskiej jakości styropianem, można domagać się od jego producenta, aby pokrył koszty jego wymiany. Niestety, może to oznaczać batalię na drodze sądowej.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.