Przez 20 lat Dom Development wybudował miasto

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

ko lej ny współ za ło życiel f ir my i obecny szef jej rady nadzorczej Grzegorz Kiełpsz. I dodaje, że Dom Development wybudował łącznie 50 km ulic. Ponadto wybudował i przekazał miastu m.in. 6,5 km kolektorów ściekowych, a także instalacje gazowe, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, które służą nie tylko mieszkańcom wybudowanych przez tę firmę osiedli. Jednak ta warszawska spółka jest bez wątpienia pierwszą, która wybudowała... sta cję ko le jową. Dzię ki niej mieszkańcy osiedla Wilno mogą wtrzy minuty dojechać do najbliższej stacji metra, a z niej – w inne rejony miasta. Dodajmy, że Dom Development to jeden znajwiększych wPolsce deweloperów mieszkaniowych. Od dziesięciu lat akcje tej firmy są notowane na warszawskiej giełdzie. Dom Development ma na koncie 124 zrealizowane projekty z blisko 24,4 tys. mieszkań i apartamentów. Firma ocenia, że zamieszkało wnich ok. 70 tys. osób. – Zbudowaliśmy miasto wielkości Gniezna, Konina czy Suwałk – podsumowuje Jarosław Szanajca, który o swojej firmie mówi, że jest warszawska. Żeby podkreślić więzi ze stolicą, firma wzbogaciła kolekcję Biblioteki Królewskiej Zamku Królewskiego o najstarszą, XVII-wieczną, panoramę Warszawy wykonaną wtechnice miedziorytu.

– Warszawa to najdynamiczniej zmieniające się miasto w Polsce, największy rynek pracy i cel migracji. Chcemy nadal uczestniczyć wrozwoju miasta, zwiększając naszą sprzedaż do ponad 3 tys. lokali rocznie – zadeklarował prezes firmy Dom Development.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.