Kupno działki to za mało

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - DOM - MAREK WIELGO

Jednym ze sposobów uniknięcia podatku od dochodu ze sprzedaży mieszkania jest zakup działki pod budowę domu. Ale dla fiskusa ma znaczenie, jak szybko ta budowa ma się zacząć.

Marek Siudaj z firmy Tax Care wyjaśnia, że chodzi o sytuację, kiedy ktoś sprze da je nie ru cho mość przed upływem pięciu lat od chwili nabycia. Wtedy dochód z takiej transakcji podlega opodatkowaniu. Ale jak każda reguła, także i ta ma wyjątek – sprzedający w okresie dwóch lat od sprzedaży przeznaczy te pieniądze na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych. – Może być to remont, budowa, rozbudowa budynku czy lokalu, ale także zakup gruntu pod budowę – przypomina Marek Siudaj. I dodaje, że w tym ostatnim przypadku pojawia się jednak problem, kiedy owa budowa ma się rozpocząć.

Właśnie z takim kłopotem zetknął się podatnik, który sprzedał mieszkanie po krótszym niż pięcioletni okresie posiadania. Zanim jednak spieniężył to mieszkanie, rozpoczął rozbudowę i remont domu, wktórym planuje zamieszkać. Zdaniem podatnika, za jakiś czas modernizowany obecnie budynek stanie się za mały i konieczna będzie albo dalsza jego rozbudowa, albo budowa nowego. – I tu właśnie pojawia się kwestia, z jaką zwrócił się do fiskusa. Podatnik zamierza pieniądze ze sprzedaży mieszkania przeznaczyć na zakup gruntu, dzięki któremu powiększy działkę z modernizowanym budynkiem – mówi ekspert Tax Care. Dalej opowiada, że grunt, który chce kupić ów podatnik, należy do jego matki. Poinformował on fiskusa, że zamierza wykorzystać nowo zakupiony grunt w celach budowlanych, ale nie był w stanie powiedzieć, czy będzie rozbudowywał modernizowany właśnie dom, czy może na dokupionym gruncie postawi nowy budynek. Mało tego, podatnik nie był w stanie wskazać także, kiedy zacznie budowę. Przyznał, że zamierza budować systemem gospodarczym, wktórym inwestycja może trwać latami, a może także zo- stać przeprowadzona dość szybko. Plan – czy to dalszej rozbudowy, czy też budowy – zostanie zrealizowany nieprędko (chodziło „nie o dwa lub trzy lata, lecz raczej 15-20 lat”, czyli o przyszłość, której nie da się zweryfikować).

Izba Skarbowa wKatowicach winterpretacji z 28 września (sygn. IBPB2-2/4511-636/16-2/AK) uznała, że w tej sytuacji prawo do skorzystania ze zwolnie nia po dat ni kowi się nie na le ży. – Przede wszystkim urzędnicy zwrócili uwagę, że grunt, który podatnik zamierza kupić, w najbliższym czasie nie posłuży do budowy budynku, a jedynie do powiększenia działki, na której stoi modernizowany dom – podkreśla ekspert Tax Care.

Według fiskusa, „realizacja własnych celów mieszkaniowych powinna polegać na tym, że w przypadku zakupu gruntu pod budowę budynku mieszkalnego podatnik będzie faktycznie tę bu dowę re a li zował”. I nawet uznanie, że kiedyś podatnik na zakupionym gruncie wybuduje dom, nie roz wią zu je prob le mu. – Zda niem urzędników, nie ma wustawie zapisanego terminu, w jakim podatnik ma rozpocząć budowę, jednak stwierdzenie, że budowa rozpocznie się w jakieś tam przyszłości to dla fiskusa za mało – zauważa Marek Siudaj. I dodaje, że – jak napisali urzędnicy wodpowiedzi – „sam zakup działki, na której wbliżej nieokreślonej przyszłości, ma zostać roz po czę ta bu dowa bu dyn ku mieszkalnego, nie daje podstaw, aby Organ jednoznacznie mógł przesądzić, że jest to własny cel mieszkaniowy podatnika. Jest to bowiem zamiar przyszły i niepewny, którego na etapie wydawania interpretacji Organ zweryfikować nie może”.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.