Przebudowa mieszkania

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - PIERWSZA STRONA - DANUTA KOWALSKA-MOLAK

u

Zmiany można wprowadzać na każdym etapie inwestycji. Z tym że im później, tym większy jest zakres prac oraz koszty. Termin zgłoszenia wynika z umowy zawartej z deweloperem, a także ze względów organizacji pracy na budowie i jej zaawansowania. Na etapie „dziury w ziemi” nie ma z tym większego problemu. Możemy zażyczyć sobie odpowiednią wielkość łazienki, lokalizację ścian działowych, rozmieszczenie otworów na drzwi wewnętrzne czy gniazdek elektrycznych.

Dy rek tor ryn ku pier wot ne go w Home Broker Bartosz Jankowski ra dzi nie zwle kać ze zgło sze niem zmian, bo kiedy budowa jest już moc- no zaawansowana, niektórzy deweloperzy próbują zniechęcać klientów. Np. przeniesienie kontaktu wycenią na kilkaset złotych, aby klient to zrobił na własną rękę. Szczególnie jeśli wbudynku trwają już prace wykończeniowe, za wszelkie zmiany deweloperzy mogą chcieć dodatkowych pieniędzy.

Koszty mogą być różne, w zależności od tego, czy prace zlecimy dewe lo pe rowi czy f ir mie zewnętrz - nej. Jo an na Syp niow ska z f ir my Mzuri zwraca uwagę, że to drugie rozwiązanie ma jedną zasadniczą wa dę – ku pu ją cy, wprowa dza jąc zmiany we własnym zakresie, robi to na własne ryzyko i odpowiedzialność, ale prze de wszyst kim tra ci gwarancje i rękojmie w zakresie dokonanej ingerencji. – Dlatego jeśli planujemy duże przeróbki lub nie mamy sprawdzonej ekipy, lepiej takie prace zlecić deweloperowi – mówi Sypniowska.

Oczywiście dużo zależy też od ceny mieszkania. Wprzypadku dro- gich apartamentów deweloperzy są bardziej elastyczni i więcej przeróbek skłonni są wliczyć w cenę.

Jak już wspomnieliśmy, przeważnie to deweloper wyznacza w umowie terminy, kiedy klienci mogą zgłaszać zmiany do pierwotnego projektu mieszkania. Oczywiście wymagają one konsultacji w projektantem, bo musi je on nanieść na swój projekt. Nawet jeśli za taką korektę trzeba zapłacić, to zwykle nie są to duże koszty. Duzi deweloperzy mają własne zespoły projektantów, którzy na życzenie klienta zmodyfikują projekt. Klienci małych firm muszą się liczyć z tym, że o nowy projekt będą się musieli zatroszczyć sami.

Większość deweloperów dopuszcza wprowadzenie drobnych przeróbek wzakresie: (usytuowania ścian działowych, ich likwidacji lub dobudowania; (usytuowania otworów pod drzwi wewnętrzne; (lokalizacji punktów oświetleniowych, wyłączników i gniazd elektrycznych oraz teletechnicznych; (miejsca pod zlewozmywak i sprzęt AGD wkuchni; (miejsca pod umywalkę, toaletę, wannę czy kabinę prysznicową włazience; (rozmieszczenia grzejników.

Przebudowa nie może natomiast ingerować w konstrukcję budynku, piony instalacyjne (wodnokanalizacyjną, centralnego ogrzewania i wentylacyjną), elewację budynku (w tym rozmieszczenie okien i drzwi, balustrad, balkonów, tarasów) oraz nie może przyczyniać się do zmian w obrysie lokalu.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.