Użytkowanie wieczyste na własność

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - PIERWSZA STRONA - MAREK WIELGO

u

– Samorządy trochę narzekają, ale odczuwamy presję obywateli, którzy liczą, że ustawa zacznie obowiązywać od stycznia – mówi w rozmowie z „Wyborczą” wi ce mi ni ster in fra - struktury i budownictwa Kazimierz Smoliński. Zapewnia, że ten termin jest realny, choć zostały już tylko niespełna dwa miesiące. które jest planowane na przełomie listopada i grudnia. Teoretycznie jest możliwe, że na tym posiedzeniu ustawa zostanie uchwalona, bo PiS dysponuje większością głosów. Wpołowie grudnia swoje stanowisko przedstawiłby Senat. Gdyby zaproponował poprawki, jeszcze w tym samym tygodniu mógłby je rozpatrzyć Sejm. Wtedy prezydentowi zostałyby dwa tygodnie na podpisanie ustawy.

Minister Smoliński przyznaje, że poślizg jest możliwy, ale nic się nie stanie, bo ustawa co najwyżej wejdzie w życie np. miesiąc później.

Dodajmy, że jest raczej mało prawdopodobne, aby opozycja próbowała blokować rządowy projekt. Ma on bowiem rozwiązać problem drakoń- skich opłat za użytkowanie wieczyste, które szczególnie mocno dają się we znaki mieszkańcom największych miast. Co prawda można się uwolnić od takiej opłaty, jeśli grunt przekształci się we własność. Jednak w przypadku budynków wielorodzinnych taka możliwość jest często iluzorycz- na. Wpraktyce przekształcenie może bowiem zablokować jeden z właścicieli lokali. Wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mogą wówczas poprosić sąd o rozstrzygnięcie sporu, ale tego typu sprawy ciągną się latami. Nie będzie to konieczne, a to właśnie dzięki przygotowywanej przez rząd ustawie „o przekształceniu udziałów wużytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów”. Ustawą mają być objęte wyłącznie te budynki wielorodzinne, wktórych co naj mniej po łowę lo ka li sta nowią mieszkania, wśród których wyodręb- niona jest własność co najmniej jednego. Co ważne, wtakim budynku na współwłasność gruntu załapią się nie tylko właściciele mieszkań, ale również lokali handlowych i usługowych. Ściślej, udziały poszczególnych właścicieli w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym stoi ich budynek, mają być automatycznie przekształcane we współwłasność.

Oznacza to, że spod działania ustawy zostaną wyłączone bloki spół dziel cze, w któ rych ża den z mieszkańców nie przekształcił swojego spółdzielczego własnościowego bądź lokatorskiego prawa do lokalu w pełne prawo własności.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.