Czerwone czapki obronią papieża

Na burkini się zgodziliśmy, mimo że jest to publiczne wyrażanie religii. To co, burkini jest OK, ale krzyż już nie? Krzyż to Francja

Gazeta Wyborcza - Duzy Format - - Pamuła - ANNA PAMUŁA

Pomnik w Ploërmel, z którego francuska Rada Stanu nakazała usunąć krzyż, ponieważ narusza on zasady konstytucyjnego rozdziału Kościoła od państwa

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.