Mówię o Marcu ’68 bez ironii

Gazeta Wyborcza - Duzy Format - - Szczygieł Poluje Na Prawdę - Michał Zadara Małgorzata I. Niemczyńska

Jadę odebrać syna ze szkoły, to najlepszy moment na rozmowę – mówi Michał Zadara, reżyser teatralny. – Cóż więc pan porabia poza transportem? – Przygotowuję scenariusz do spektaklu „Sprawiedliwość”, który powstaje we współpracy mojego zespołu teatralnego CENTRALA z Teatrem Powszechnym w Warszawie. Projekt zajmuje się prawem i historią, a konkretnie bada możliwość określenia odpowiedzialności karnej za wypędzenie Żydów z Polski po Marcu ’68.

– Czyli czyste fakty?

– Wszystko, co będą mówić aktorzy, jest prawdą. Nikt za wypędzenie 12 tysięcy Polaków nie odpowiadał przed sądem. Zastanawiamy się, dlaczego i czy nie można by tego zmienić. Skrzywdzeni zostali nie tylko wypędzeni, ale też polski naród. W spektaklu przyjmujemy perspektywę społeczeństwa, które straciło potencjał, jaki niosła ze sobą obecność tych 12 tysięcy współobywateli. Na wszystkich polach – kulturowym czy ekonomicznym – każdy człowiek wnosi coś do społeczeństwa. Po ich wypędzeniu staliśmy się ubożsi. My chcemy pozwać konkretne osoby, bo czujemy się pokrzywdzeni jako Polacy. Mamy przez to gorszy kraj.

– W tym kraju przeszła właśnie ustawa o IPN – też pana zainspirowała?

– Mamy zbyt wiele historycznych wątków do opowiedzenia, by zajmować się obecnymi zmianami w prawie. Czyny popełnione w 1968 roku trzeba mierzyć obowiązującym wówczas kodeksem karnym, a więc kodeksem Makarewicza jeszcze z międzywojnia. Nie sądzę, byśmy zajmowali się IPN bezpośrednio, ale rzeczywistość robi to za nas. Szczucie Żydów odbywało się wtedy przy użyciu języka odpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie. Nikt nie pisał: „Żydzi powinni wyjechać z Polski”. Raczej: „Żydzi amerykańscy nic nie zrobili podczas wojny, by pomóc swym współbraciom w Łodzi, a Polacy pomagali”. Tak samo dziś: współodpowiedzialność Polaków lub jej brak jest walutą, którą rząd próbuje załatwić sprawy współczesne.

– Ale znów nie mówi wprost?

– Polska kultura posługuje się aluzją chorobliwie. Po raz pierwszy staram się stworzyć spektakl bez ironii. Pracując nad dokumentacją, zauważyłem, że nawet nauka jej używa – jakby historycy bali się przełożyć aluzyjność języka antysemitów na prostą mowę. Refleksja nad tym wzięła się u mnie też stąd, że uczę się mówić do dzieci. To okrutne mówić do nich ironicznie, bo nie rozumieją. Rezygnacja z ironii zmienia relacje z rzeczywistością. Na pewno oznacza mniej radości z własnej z błyskotliwości.

– A tytułowa sprawiedliwość?

– Znaczenie tego słowa wypłukuje się przez nazwę partii rządzącej. Każda władza niszczy znaczenie słów – tak jak poprzednia nie była ani „platformą”, ani „obywatelską”. Teatr zajmuje się sprawiedliwością już od „Króla Edypa” i „Orestei”. Gdy pierwszy raz opowiedziałem ten spektakl jako szkic, zauważyłem, że jest w nim mało pozytywnych pojęć. Wtedy zmieniliśmy tytuł z „Wypędzenie Żydów z Polski w roku 1968” na „Sprawiedliwość”. Ta pozytywna siła determinuje postęp społeczny. Według niej każdy człowiek powinien być traktowany tak samo. Tak dziś w Polsce nie jest – ludzie są dyskryminowani z powodu religii, narodowości czy orientacji seksualnej.

Jestem już pod szkołą, muszę kończyć, do widzenia!

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.