Posłuchaj poezji wŁazienkach

Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna) - - Z DRUGIEJ STRONY -

Łazienki Królewskie zapraszają do udziału wcomiesięcznych spotkaniach poetyckich pod hasłem „Ja, czyli kto? Poeta i jego wiersz”. Ich uczestnicy będą mogli posłuchać utworów m.in. Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Zuzanny Ginczanki, Bolesława Leśmiana, Adama Mickiewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Zbigniewa Herberta.

Wrolę interpretatorów wcielą się zaś np. Jerzy Radziwiłowicz, Jerzy Bralczyk, Jan Miodek, Piotr Adamczyk, Wojciech Wysocki czy Grzegorz Turnau.

Podczas pierwszego spotkania, które odbędzie się już 28 września o 18, głos zabiorą natomiast młodzi debiutanci.

Od czy ta ne zo sta ną rów nież utwo ry Ewy Adam skiej, poe tki z Radomia, która w 2005 r., mając piętnaście lat, zginęła w wypadku wWarnie.

Wstęp wolny.

Cały program cyklu można znaleźć na stronie Łazienek: http://www.lazienki-krolewskie.pl.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.