Po konsultacjach na XV-leciu

Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna) - - NEKROLOGI | OGŁOSZENIA DROBNE -

Jak najwięcej miejsc parkingowych – to najczęściej powtarzany postulat mieszkańców osiedla XV-lecia wkonsultacjach dotyczących zagospodarowania terenu między Bema, Sowińskiego i Jasińskiego – podaje magistrat.

Przypomnijmy, Miejska Pracownia Urbanistyczna przygotowała kilka wariantów zagospodarowania tego miejsca. Podczas spotkań konsultacyjnych mieszkańcy mogli wypełniać ankiety iwskazywać wybraną przez siebie koncepcję. Okazuje się, że „zdecydowanie przeważają głosy za koncepcją zakładającą utworze- nie 180 miejsc parkingowych. Inne wnioski mieszkańców dotyczą m.in. potrzeby usunięcia najstarszych drzew zagrażających bezpieczeństwu i zastąpienia ich niską roślinnością oraz utworzenia budowy placu zabaw i siłowni” – czytamy na radom.pl.

Na podstawie wyników ankiet powstanie szczegółowa koncepcja, która za kilka tygodni ma być przedstawiona mieszkańcom. – W tym roku chcemy mieć gotową koncepcję, awprzyszłym opracować projekt, uzyskać pozwolenie na budowę i ogłosić przetarg – deklaruje prezydent Radosław Witkowski.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.