Sąd: wojewoda nie mógł zakazać kontrmanifestacji

Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna) - - WYDARZENIA -

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera przegrał wsądzie apelacyjnym sprawę dotyczącą jego zakazu organizowania kontrmanifestacji podczas wrześniowej miesięcznicy smoleńskiej.

Wdniu miesięcznicy stowarzyszenie TAMA Warszawa chciało protestować na skwerze Hoovera. Zaplanowało manifestację wgodzinach 18-22. Sześć godzin przed rozpoczęciem zgromadzenia wojewoda Zdzisław Sipiera wydał zakaz jego organizacji. Według niego zachodziła obawa o możliwość zachowania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Stowarzyszenie odwołało się od decyzji do sądu – informuje serwis tvnwarszawa.pl. Sprawą zajął się najpierw sąd okręgowy, później apelacyjny, który 16 września wydał postanowienie: „Wocenie Sądu Apelacyjnego wojewoda nie miał podstawy normatywnej do wydania kwestionowanego zarządzenia”.

Według sądu nie można stosować ustawy Prawo o zgromadzeniach do tych zgromadzeń, które są zwoływane wtrybie uproszczonym: „Jeżeli ustawodawca przewiduje wprost ograniczenia dla zgromadzeń organizowanych wtrybie zwykłym, to nie ma podstaw – w braku wyraźnych przepisów ustawy – do rozszerzania tych ograniczeń przez zabiegi interpretacyjne, wdrodze analogii także na zgromadzenia organizowane wodrębnych trybach szczególnych”.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.