GDZIE DO LEKARZA W ŚWIĘTA?

Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna) - - OGŁOSZENIA DROBNE -

Od niedzieli zmiany w nocnej i świątecznej pomocy medycznej. W Radomiu zamiast trzech punktów będą dwa – przy Tochtermana i na Józefowie. W powiecie w szpitalach w Iłży i Pionkach. NFZ podkreśla – rejonizacji nie ma

Teraz w weekendy – od piątku od godz. 18 do poniedziałku do godz. 8, a także wświęta – pomocy udziela Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego wdwóch punktach – dla północy miasta przy Tochtermana oraz dla południa – wszpitalu wKrychnowicach. Wpowiecie taką pomoc organizuje szpital wPionkach – wswojej siedzibie oraz wRadomiu przy ul. Okulickiego.

Od 1 października wchodzi nowy system. Szpitale znajdujące się wsieci mają także wobowiązkach zapewnienie nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny na Józefowie organizuje taką opiekę sam, miejski szpital przy Tochtermana zleci ją pogotowiu, które ma wtym kilkudziesięcioletnie doświadczenie. Ale od niedzieli od godz. 8 będą w Radomiu tylko dwa punkty nocnej i świątecznej pomocy – przy Aleksandrowicza iTochtermana. Zlikwidowane zostaną punkty wKrychnowicach i przy Okulickiego.

Niezadowolenie wpowiecie radomskim. Jak informuje wicestarosta Leszek Margas, NFZ podzielił powiat na dwa rejony zabezpieczenia – ten zorganizowany wokół szpitala wIłży obejmuje gminy: Wolanów, Kowala, Wierzbica, Skaryszew, Iłża. Natomiast pozostała część powiatu została przypisana do szpitala wPionkach.

– Sytuacja, wktórej mieszkańcy gmin Przytyk, Zakrzew, Jedlińsk, Wolanów iKowala będą korzystać z usług nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej w Iłży lub Pionkach, jest anormalna. Bo przejeżdżają obok dwóch szpitali radomskich, w których te usługi są świadczone, i jadą kolejne 26 km do szpitali powiatowych – denerwuje się wicestarosta. – Niestety NFZ nie konsultował z nami tego podziału i nie przyjmuje żadnych naszych argumentów.

Margas dodaje, że wraz z dyrektorem radomskiego pogotowia jeszcze w 2016 r. przedstawili NFZ-etowi propozycje, by powiat został podzielony na trzy rejony – dwa liczące po 50 tys. mieszkańców wokół szpitali wIłży i Pionkach oraz trzeci – dla za- chodnio-północnej części powiatu, który byłby przypisany do Radomia

– NFZ to zaakceptował, myśmy się ucieszyli, że mieszkańcy będą zadowoleni, radomskie pogotowie by dostawało pieniądze za pacjentów, których będzie wsposób naturalny przyjmowało, ale teraz NFZ zdecydował inaczej – ubolewa wicestarosta.

Czy szpitale w Pionkach lub Iłży nie mogą otworzyć, tak jak teraz, dodatkowego punktu, wRadomiu?

– Szpital wPionkach dostawał miesięcznie z NFZ na usługę nocnej i świątecznej pomocy 200 tys. zł, to było go stać na utworzenie punktu przy Okulickiego, bo kosztowało to 50-60 tys. zł miesięcznie. A teraz z tych 200 tys. zł część pieniędzy poszła już do szpitala w Iłży, więc dyrektor szpitala wPionkach mówi, że nie będzie w stanie spiąć dwóch punktów – iwPionkach i przy Okulickiego – tłumaczy Margas.

– Będziemy przyjmowali te osoby, które się będą zgłaszały, ale jeśli na Tochtermana przyjdą wszyscy, którzy się zgłaszali tam dotąd, plus ci, którzy jechali do Krychnowic, i ci zOkulickiego, to może być tak, że czas oczekiwania na przyjęcie się wydłuży. Bierzemy to pod uwagę i staramy się wspólnie ze starostą wypracować jakieś rozwiązania przyjazne dla pacjentów – zapewnia Piotr Kowalski, dyrektor pogotowia wRadomiu.

Andrzej Troszyński, rzecznik mazowieckiego oddziału NFZ-etu, podkreśla, że zmiany worganizacji nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej mają na celu odciążenie przeładowanych SOR-ów. – Warto przypomnieć, że nie obowiązuje rejonizacja. Tego typu „segregacja” pacjentów jest niedopuszczalna. Oznacza to, że pacjenci będą mogli korzystać również z placówek sąsiednich powiatów – podkreśla.

Wicestarosta Margas obawia się jednak, jak pacjenci z powiatu będą gorzej traktowani wRadomiu, mając na uwadze doświadczenia sprzed kilku lat. – Na gabinetach wywieszane były kartki, że mieszkańcy Kowali czy Wolanowa nie będą przyjmowani; albo musieli czekać na końcu kolejki – mówi Margas. – Trzeba też powiedzieć, że koszty poniesie ten, kto będzie faktycznie świadczył tę usługę, a kto inny weźmie pieniądze, bo to wynagrodzenie ryczałtowe. Amy nie chcemy nikogo okłamywać, chcemy ze sobą współpracować – dodaje wicestarosta.

Rzecznik Troszyński: – Wprzypadku radomskich placówek przy wyliczaniu ryczałtu była uwzględniona liczba udzielonych świadczeń. Będzie to również uwzględnione przy obliczaniu następnego ryczałtu po 1 kwietnia 2018 r.

Sytuacja, w której mieszkańcy gmin Przytyk, Zakrzew, Jedlińsk, Wolanów i Kowala będą korzystać z usług nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej w Iłży lub Pionkach, jest anormalna – mówi wicestarosta Margas

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.