Węgorzewska nie kieruje już Operą Kameralną

Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna) - - WYDARZENIA -

Śpiewaczka Alicja Węgorzewska niespełna rok sprawowała funkcję p.o. dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej – podało Polskie Radio RDC. Sce na po grą żo na jest w kryzysie po przeprowadzonych przez nią zwolnieniach grupowych (149 osób). Odbywały się one zgodnie z oczekiwaniami nadzorującego WOK marszałka Adama Struzika (PSL). Artystka miała złożyć wypowie dze nie z przyczyn oso bi - stych.

Węgorzewską zastąpi Danuta Bodzek, dotychczasowa wicedyrektorka ds. finansowych i rozwoju. Bodzek pracowała wcześniej w NIK, by ła człon kiem za rzą du Przewozów Regionalnych i kandydatką PSL na prezydenta Warszawy w 2010 r.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.