Warszawskie bruki pod ochroną

Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna) - - WYDARZENIA -

„Długo na to czekaliśmy, ale doczekaliśmy się” – napisał varsavianista i przewodnik po mieście Daniel Echaust na swoim facebookowym Portalu Warszawskim. Objęcie ochroną w jednym czasie tak dużej liczby brukowanych ulic to efekt społecznej akcji zainicjowanej przez niego wstyczniu 2017 r. Jej celem było zinwentaryzowanie i prawne zabezpieczenie historycznych nawierzchni zkamienia iklinkieru na terenie Warszawy. Do akcji przyłączyły się inne portale. Poparli ją też stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki oraz odpowiedzialny za estetykę przestrzeni publicznych Wojciech Wagner, wicedyrektor Biura Architektury. Daniel Echaust zaapelował do warszawiaków o zgłaszanie miejsc, gdzie historyczna nawierzchnia z kamienia lub klinkieru nie została jeszcze zerwana albo zalana asfaltem. Dzięki temu udało się stworzyć listę ok. 120 ulic. Otrzymał ją stołeczny konserwator zabytków.

– Na każdą zwymienionych na liście ulic jeździłem z moimi pracownikami. Nieraz okazywało się, że podana ulica już nie istnieje – mówi Michał Krasucki.

Po zweryfikowaniu, do objęcia ochroną wybrał ok. 60 ulic w 15 dzielnicach Warszawy.

– Niekiedy cenna jest tylko sama brukowana jezdnia, tak jak na ul. Waldorffa na Bemowie. W innych przypadkach poza jezdnią zachował się cały układ ulicy z krawężnikami, torami tramwajowymi, słupami trakcyjnymi. Tak jest np. na ul. Wysockiego. Z kolei na wiadukcie Markiewicza mamy kamienne okładziny skarpy, które też powinny być chronione – tłumaczy Michał Krasucki.

Po umieszczeniu brukowanych ulic w gminnej ewidencji zabytków na każdy ich remont lub modernizację (np. dostosowanie do ruchu rowerów iwózków) będzie potrzebna zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków, który od 1 listopada przejął kompetencje konserwatora stołecznego. Teraz on wydaje decyzje, postanowienia i zalecenia. Daniel Echaust podsumował sukces społecznej akcji ratowania bruków: „Oznacza to, że chciwi deweloperzy, nieszanujący historycznej tkanki, nie mogą naruszać owej tkanki! Wszelkie działania mające na celu usunięcie bruków będą traktowane jak przestępstwo. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy przesłali nam adresy bruków!”.

Ponad 60 brukowanych ulic wWarszawie wpisanych zostało do gminnej ewidencji zabytków. To oznacza, że remont i modernizacja ich nawierzchni będą wymagały zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Pod opieką konserwatora znalazł się m.in. bruk na ul. Wyczółki na Służewcu

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.