Pomnik-maszt przypomina o początkach Boernerowa

Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna) - - Z DRUGIEJ STRONY -

Trzymetrowa rzeźba upamiętniająca największą radiokomunikacyjną inwestycję II Rzeczpospolitej stanęła przy ul. Radiowej. Wokół niej powstało przedwojenne osiedle Boernerowo. Trzymetrowy ażurowy maszt wyrastający z betonowej podstawy odsłonił wiatr w czasie, gdy Babicka Orkiestra Dęta grała „Pierwszą brygadę”. Pomnik pospiesznie przykryto z powrotem tkaniną, by chwilę później już oficjalnie mogli dopełnić dzieła burmistrz Bemowa Michał Grodzki (PiS) i Paweł Malinowski z firmy Profbud. To ona ufundowała rzeźbę i ustawiła ją na terenie osiedla przy Radiowej, gdzie pomiędzy stare bloki wkomponowała nowe budynki.

Ażurowy maszt upamiętnia antenę Transatlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej – największe osiągnięcie II RP. Takich anten było dziesięć, odebrano telegram zwrotny, co oznaczało, że Polska nawiązała komunikację transatlantycką.

Inicjatorem budowy radiostacji był Ignacy Boerner – inżynier, żołnierz Legionów Polskich, który służył pod komendą Józefa Piłsudskiego, minister poczt i telegrafów w kilku rządach II RP. Na budowę obiektu nie wykorzystano całego zarezerwowanego wcześniej terenu, dlatego minister Boerner na początku lat 30. przeznaczył go pod budowę domów. W1936 r., po jego śmierci, osiedle nazwano Boernerowo. To był zaczątek dzisiejszego Bemowa.

Radiostacja została zniszczona podczas wojny. Wgrudniu 2017 r. mazowiecki konserwator zabytków Jakub Lewicki wpisał do rejestru zabytków relikty jej dawnych zabudowań znajdujące się na Bemowie iwsąsiednich Babicach. „Mają wartość historyczną jako dokument funkcjonowania imaterialne świadectwo dziejów jednego z najważniejszych strategicznych przedsięwzięć oraz instytucji międzywojennej Polski. Są też świadectwem myśli technicznej, rozwiązań konstrukcyjnych i miejscem narodzin polskiej radiotechniki transatlantyckiej” – uzasadniał. Wlistopadzie 2017 r. Marian Okręglicki, właściciel 20 hektarów po dawnej jednostce radiotelegraficznej wLesie Bemowskim, podpisał list intencyjny w sprawie przekazania Stowarzyszeniu „Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza” działki, na której mogłaby powstać makieta przedwojennego obiektu w skali 1:35.

Przy odsłoniętej w sobotę rzeźbie zamontowano też pulpit z tablicą: „Polskim Inżynierom – twórcom transatlantyckiej łączności radiotelegraficznej w 1923 roku – zwyrazami podziwu, szacunku i uznania, bohaterskim obrońcom Warszawy w 1939 roku, poległym w walce zNiemcami, whołdzie – Profbud, Stowarzyszenie Park Kulturowy TRCN na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”.

Inicjatorem budowy radiostacji był Ignacy Boerner. Po jego śmierci w 1936 r. pobliskie osiedle nazwano Boernerowo

Trzymetrowa rzeźba przypomina o masztach radiotelegraficznych, które stały na Boernerowie przed wojną miały 126 m wysokości

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.