Obchody Sierpnia ’80 w cieniu podziałów

NSZZ „Solidarność” główne obchody rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych z udziałem prezydenta Dudy organizuje w Lubinie. Ale świętować będzie również w Gdańsku – tam, gdzie uroczystości zamierzał zorganizować KOD.

Gazeta Wyborcza - - KRAJ - PAWEŁ KOŚMIŃSKI

„Żadna niegodziwość nie przetrwa wobec mocy ludzkiej solidarności. Szczególnie dzisiaj ta solidarność jest nam bardzo potrzebna. Niech znów cała Polska zapłonie Mocą »Solidarności«” – w ten sposób Komitet Obrony Demokracji zaprasza do udziału w czwartkowych obchodach 37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Ale zgody ponad podziałami w ustanowiony świętem państwowym Dzień Solidarności i Wolności nie będzie.

Pod hasłem „Moc Solidarności” KOD planuje całodzienne obchody (w godz. 10-22) przed Salą BHP w Gdańsku, a więc w miejscu podpisania Porozumień. Zaplanowano tam: panele dyskusyjne (o reformie edukacji, obronie demokracji, Puszczy Białowieskiej czy prawach kobiet), debatę liderów partyjnych (PO, Nowoczesnej, PSL, Razem, SLD, Unii Europejskich Demokratów, Inicjatywy Polska, Inicjatywy Feministycznej), pokazy filmów, występy artystyczne. Gościem obchodów będzie prezydent miasta Paweł Adamowicz.

Na wieczorny (o godz. 19) uroczysty wiec zaproszono m.in. legendarnego przywódcę „S” i byłego prezydenta Lecha Wałęsę oraz działaczy opozycji antykomunistycznej: Henrykę Krzywonos, Władysława Frasyniuka, Bogdana Borusewicza czy Bożenę Grzywaczewską.

Pierwotnie KOD chciał świętować na pl. Solidarności (na co dostał zgodę władz miasta), ale wojewoda pomorski Dariusz Drelich na organizację uroczystości właśnie tam zezwolił NSZZ „Solidarność”. Wykorzystał przy tym uchwalone przez PiS prawo o zgromadzeniach dające pierwszeństwo zgromadzeniom cyklicznym (takimi są również miesięcznice smoleńskie). W związku z tym „S” będzie tam świętować przez najbliższe trzy lata.

Jednak główne uroczystości „S” w tym roku organizuje w Lubinie, gdzie przed pomnikiem Pamięci Ofiar Lubina 1982 r. zaplanowano przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy. To tam podczas krwawych wydarzeń przed 35 laty śmiertelnie postrzelono troje protestujących.

Poza centralnymi uroczystościami pomniejsze manifestacje KOD zapowiada również w innych miastach, m.in. we Wrocławiu (ul. Świdnicka, godz. 18), w Poznaniu (rondo Solidarności, 19.30), Łodzi (pl. Dąbrowskiego, 12-22), Lublinie (pl. Litewski, 19), Rzeszowie (rynek, 19), Białymstoku (Rynek Kościuszki, 19), Bydgoszczy (Wały Jagiellońskie, 20), Kielcach (park Miejski, 18), Zielonej Górze (pl. Słowiński, 19) i Przemyślu (rynek, 19).

KOD świętuje rocznicę nie tylko w Gdańsku, zapowiada manifestacje w kilkunastu miastach

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.