Wieczne przewiny prokuratorów

Gazeta Wyborcza - - PIERWSZA STRONA - EWA IVANOVA

Patent na ściganie prokuratorów mimo przedawnienia znaleźli posłowie PiS. Przepis taki przemycili przy okazji zmian dotyczących sądów. Ma uderzyć w prokuratorów krytycznych wobec min. Ziobry

Czy można wydłużyć okres przedawnienia, którego termin już upłynął? Prawnicy nie mają wątpliwości: w państwie prawa to niedopuszczalne.

Posłowie PiS przemycili jednak taką regulację przy okazji dokonywania zmian dotyczących sądów. W sierpniu weszła w życie nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych ( jedna z sądowych ustaw PiS, której nie zawetował prezydent Andrzej Duda). Formalnie był to projekt przygotowany przez posłów PiS, ale jest niemal pewne, że za zmianami stał resort Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w jednej osobie. Ustawa kojarzy się głównie ze zmianą pozwalającą ministrowi na arbitralne odwoływanie i powoływanie prezesów sądów. Ale w gąszczu przepisów o sądach umieszczono też kilka zmian dotyczących prokuratur.

W jednym z przepisów zaproponowano przywrócenie możliwości ścigania prokuratorów, których przewinienia dyscyplinarne już się przedawniły i nie wolno za nie karać. Z informacji „Wyborczej” wynika, że zmiana miała w założeniu uderzyć w konkretnych śledczych krytycznych wobec działań Ziobry i prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. Skończyć się może nawet na wydaleniu śledczych ze służby czy utracie prawa do prokuratorskiej emerytury.

– Nie wolno przywrócić biegu przedawnienia, którego termin już upłynął. Jeśli taką regulację wprowadzono celowo pod konkretne postępowania dyscyplinarne, to jest to zawodowy kryminał – ocenia jeden z prokuratorów. – Jeśli można coś takiego zrobić w sprawie przewinień dyscyplinarnych, to jaką mamy pewność, że ustawodawca nie wpadnie na to, by zastosować podobną metodę w sprawach karnych i ożywić z mocą wsteczną bieg przedawnień, które upłynęły? – pyta śledczy.

To sprzeczne z konstytucją

Przepis wytrych to artykuł 64a w ustawie o ustroju sądów powszechnych, który dotyczy prawa... o reformie prokuratury z marca 2016 r. Posłowie PiS wydłużyli wtedy okresy przedawnień przewinień dyscyplinarnych prokuratorów z trzech do pięciu lat, licząc od chwili popełnienia czynu. Tyle że ze swojego punktu widzenia zrobili błąd: zapomnieli wprowadzić odpowiednie przepisy przejściowe, w związku z czym gros czynów popełnionych jeszcze za czasów Andrzeja Seremeta, byłego prokuratora generalnego, nie mogło być już ściganych i karanych.

Kiedy zorientowano się, że sprawy prokuratorów z poprzedniej ekipy się przedawniły, postanowiono naprawić przepisy. Przy okazji prac nad ustawą o ustroju sądów dodano regulacje do przepisów przejściowych dotyczących prawa o prokuraturze. Efekt? Jeśli do zarzucanego śledczemu przewinienia doszło w grudniu 2013 r., to przed zmianą z lipca 2017 r. czyn byłby przedawniony już w grudniu 2016 r. Jednak za sprawą nowego art. 64a bieg przedawnienia zostanie przywrócony i czyn przedawni się po pięciu latach, czyli dopiero w grudniu 2018 r.

Eksperci, z którymi rozmawiała „Wyborcza”, są zgodni: to niebezpieczna sztuczka legislacyjna niezgodna z konstytucją. Upływ terminu przedawnienia jest bowiem bezpowrotny i stanowi bezwzględną przyczynę zakazującą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

– Po upływie okresu przedawnienia czyn przestaje być karalny. Wprowadzenie znowu po roku czy dwóch karalności, a więc wydłużenie przedawnienia z mocą wsteczną, jest niedopuszczalne. To poważne naruszenie konstytucji, w tym podstawowej zasady, że norma prawna nie może działać wstecz, jeśli przedawnienie już nastąpiło – komentuje prof. Andrzej Zoll, karnista, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były rzecznik praw obywatelskich.

Milczenie resortu sprawiedliwości

Sprawą przedawnień przestępstw zajmował się wielokrotnie Trybunał Konstytucyjny i jednoznacznie uznawał, że nie można „ożywić”, czyli przywrócić przedawnienia, które minęło. Taka reguła ma zastosowanie również do przewinień dyscyplinarnych, bo reżim odpowiedzialności dyscyplinarnej jest wzorowany na regułach postępowania karnego. Kluczowe znaczenie ma wyrok TK z 2008 r., w którym uznano, że przywrócenie przedawnienia z mocą wsteczną naruszałoby art. 2 konstytucji, czyli zasadę państwa prawnego, bo naruszałoby zakaz działania prawa wstecz, jeśli pogarsza ona sytuację obywatela.

– Co innego, gdy w trakcie trwania przedawnienia wydłuża się jego okres. To jest dopuszczalne – tłumaczy prof. Zoll. Czyli jeśli czyn nie jest przedawniony w momencie wejścia w życie ustawy wydłużającej długość przedawnienia, to dopuszczalne jest wydłużenie jego karalności. Ale jeśli już nastąpiło przedawnienie, to nie można go przywrócić.

– Wprowadzona w sierpniu zmiana korygująca oczywisty błąd ustawodawcy nie może skutkować „odżyciem” karalności tych przewinień dyscyplinarnych, które popełniono przed wejściem w życie nowego prawa o prokuraturze z marca 2016 r., jeśli przedawniły się po trzech latach, czyli przed 12 sierpnia 2017 r., kiedy dodano przepis przejściowy – tłumaczy prof. Piotr Kardas.

– Prokurator, który zostałby ukarany dyscyplinarnie na podstawie przepisu ożywiającego bieg przedawnienia z mocą wsteczną, mógłby dochodzić sprawiedliwości w Strasburgu. I według mnie miałby wielkie szanse na wygraną – podkreśla prof. Zoll.

Prokuratura Krajowa i Ministerstwo Sprawiedliwości nie skomentowały sprawy. Nie były w stanie podać, jakie zasady stosuje się w związku z wydłużeniem okresów przedawnień przewinień prokuratorów. Z nieoficjalnych informacji „Wyborczej” wynika, że prokurator generalny interpretuje nowy przepis niekorzystnie dla prokuratorów, tak aby rzecznicy dyscyplinarni ścigali nieprawomyślnych śledczych za przedawnione przewinienia.

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro interpretuje nowy przepis niekorzystnie dla prokuratorów

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.