PiS zmienia regulamin wejść do Sejmu. Bat na protestujących i opozycję

Gazeta Wyborcza - - WYDARZENIA - WOJCIECH CZUCHNOWSKI

Projekt nowego regulaminu wstępu do Sejmu umożliwia władzy blokowanie wejść osób „niepożądanych”. Dyscyplinuje też posłów, którzy dopuścili się zaproszenia gości „zakłócających powagę obrad”. Według projektu straż marszałkowska może odmówić wydania przepustki każdemu, kto – jej zdaniem – mógłby zagrozić „zachowaniu spokoju i porządku”. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy już kiedyś „nie przestrzegali przepisów, zakłócili spokój, naruszyli powagę Sejmu lub Senatu albo prawo dobrych obyczajów lub prawo do prywatności innych osób”.

Straż zyskała też uprawnienia, by „czasowo zawiesić” parlamentarzyście albo szefowi biura poselskiego i senatorskiego prawo do zapraszania gości. Uderza to w tych, którzy już „zawinili”, wprowadzając obywateli niezadowolonych z władzy.

Strażnicy (którzy od kilku miesięcy są nazywani „funkcjonariuszami” i dysponują bronią palną) będą też mogli zabierać gościom „przedmioty, materiały i urządzenia, które mogą być wykorzystane do zakłócania spokoju”. Może to być tuba, transparent, ale i koszulka z napisem.

Jeśli już gość wejdzie na sejmową galerię, to regulamin zobowiązuje go do „zachowania ciszy i powagi”. Musi więc „wstrzymać się od wyrażania poparcia lub dezaprobaty wobec toczących się obrad poprzez oklaski lub w inny sposób naruszający godność Sejmu”. Jeśli nie – „funkcjonariusz nakazuje osobie lub takiej grupie opuszczenie budynku”.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że jest on związany ze zmianą ustawy o straży marszałkowskiej. Przy okazji jednak zaostrza zasady wstępu. To bat dla tych, którzy mieliby zamiar np. wejść do Sejmu i zacząć tam strajk (jak niepełnosprawni), ale też dla tych, którzy np. chcieliby wejść na galerię w koszulkach z napisem „Konstytucja”. Ogranicza też aktywność dziennikarzy, którzy „naruszali prywatność” posłów, robiąc im zdjęcia, jak piją alkohol lub pod jego wpływem poruszają się po gmachu (Elżbieta Kruk z PiS), ewentualnie spoczywają na korytarzach budynku (Bogdan Pęk z PiS, Marek Grzegorek z PO).

Pod projektem podpisali się marszałkowie Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski. Opozycja zapowiada, że go nie poprze.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.