(70 KG): KAMIL GNIADEK VS MATEUSZ ZAWADZKI

KSW News - - News -

Poznañska gala KSW rozpocznie siê od mocnego uderzenia w kategorii lekkiej. Do okr¹g³ej klatki wejd¹ zawodnicy, którzy w debiucie dla Federacji przegrali po zaciêtych bojach. Kamil Gniadek, 20-letni wojownik ze Szczecina, przegra³ nieznacznie z Jakubem Kowalewiczem podczas KSW 28, czym potwierdzi³ swój status jednej z najbardziej obiecuj¹cych twarzy pol- skiego MMA. Naprzeciw Berserkera stanie o cztery lata starszy Mateusz Zawadzki. „Barni” ostatnio walczy³ dla KSW w czerw sprosta³ wtedy wschodz¹ Mateuszowi Gamrotowi. Zarówno Gniadek, jak i Zawadzki nie bêd¹ chcieli dopuoeciæ do drugiej przegranej w okr¹g³ej klatce, co zapowiada niezapomniane emocje i efektowne starcie.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.