EXTRAFIGHT

(WAGA CIEZKA, -120 KG): JEDRZEJ MACKOWIAK VS MARCIN GUŁAS

KSW News - - News -

Gala KSW 31 rozpocznie siê od ciê¿kiego uderzenia. Dwaj debiutanci spróbuj¹ wkroczyæ do Federacji pewnym krokiem. Zawodnik Ankosu Zapasy Poznañ, Jêdrzej „ Wa³ujew” Maækowiak stoczy³ do tej pory trzy walki i tylko raz pozwoli³ rywali dotrwaæ do drugiej rundy. Z kolei Marcin „Jagoda” Gu³aoe jest niepokonany od dwóch lat, a tu¿ przed podpisaniem kontraktu z Federacj¹ KSW odprawi³ ciosami w pierwszej minucie Kamila Walusia. Czy mierz¹cy prawie dwa metry i wa¿¹- cy 118 kilogramów „Wa³ujew” poradzi sobie równie szybko z reprezentantem Piranha Grappling Team? Jedno nie ulega w¹tpliwooeci. Podczas ogl¹dania tej walki lepiej nie mrugaæ, bo mo¿na bêdzie przeoczyæ zakoñczenie.

GALA KSW ROZPOCZNIE SIE OD MOCNEGO UDERZENIA

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.