„ROWEREM PO ZDROWIE” - TO HASŁO ZOBOWIĄZUJE

PRZEBADAJ SIĘ PODCZAS FINAŁU LOTTO POLAND BIKE MARATHON W WAWRZE

Poland Bike Magazyn Rowerowy - - NEWS -

Wtym roku Instytut „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w ramach promocji Projektu pt: „Naukowe Centrum Danych Pediatrycznych”, jest jednym ze sponsorów nagród dla najmłodszych uczestników Wielkiego Finału LOTTO Poland Bike Marathon 2015. Podczas zawodów, które odbędą się w niedzielę 11 października w Międzylesiu pod hasłem „Rowerem po zdrowie”, będzie można skorzystać z kon- sultacji specjalistów z Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w następujących obszarach:

Klinika Endokrynologii i Diabetologii i Poradnia Diabetologiczna wspólnie z Polską Federacją Edukacji w Diabetologii: pomiar glikemii (cukru) na glukometrze (dzieci, młodzież i dorośli) porady z zakresu zdrowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia prewencja i objawy cukrzycy, nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży – gdzie szukać pomocy

Zakład Zdrowia Publicznego: pomiary antropometryczne u dzieci (wysokość, masa ciała) pomiary ciśnienia tętniczego wyliczanie wskaźnika masy ciała BMI na podstawie pomiarów antropometrycznych Zapraszamy do stanowisk w godz. 11 – 16.

Projekt „Naukowe Centrum Danych Pediatrycznych" (akronim: NCDP) jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. „Infrastruktura sfery B+R”, Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”. Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 29 830 000,00 zł. „Naukowe Centrum Danych Pediatrycznych” jest częścią platformy wspierającej rozwój działalności badawczo-rozwojowej Instytutu „Pomnik– Centrum Zdrowia Dziecka”. W ramach realizacji Projektu zaplanowano m.in. wdrożenie nowego systemu klasy HIS – dla zwiększenia ilości danych klinicznych do prowadzenia prac naukowych, budowę nowoczesnej sieci przewodowej i bezprzewodowej Wi-Fi, budowę nowej serwerowni, wdrożenie sys- temów monitorowania czynności życiowych pacjentów, implementację elektronicznej platformy obiegu informacji naukowej oraz modernizację pomieszczeń Biblioteki Naukowej IPCZD. Więcej informacji znajduję się na stronie internetowej projektu: ncdp.czd.pl. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.